donderdag, maart 29, 2007

en nog even op wikipedia gezocht op Iris en ik vind de mythologische verklaring wel bij haar passen (2 weken te vroeg als ze is):

Iris is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de personificatie van de regenboog.
De regenboog is als het ware de brug, die hemel en aarde verbindt, en vandaar dat Iris geworden is de godin, die de bevelen des hemels naar de aarde overbrengt. Zij heet gewoonlijk een dochter van de zeegod Thaumas en de Oceanide Elektra. Dat zij de dochter van een zeegod genoemd wordt, laat zich hieruit verklaren, dat bij de Grieken de regenboog uit zee scheen op te stijgen.

In de oudste tijden werd zij beschouwd als de bode van alle goden, hoewel Zeus en Hera die godheden waren, welke het meest van haar diensten gebruik maakten; later was zij de dienares van Hera alleen. Haar snelheid is verbazend; evenals de hagel of de sneeuw, die uit de wolken neerstort, snelt zij van het ene uiteinde der wereld naar het andere, ja zelfs tot op de diepste bodem der zee en tot in de diepte der onderwereld, om de bevelen der goden ten uitvoer te brengen.

Latere dichters gaven haar, om hare grote snelheid te verklaren, gouden vleugels. Ook de beeldende kunstenaars versierden daarmee haar beelden, zodat het moeilijk zou zijn haar te onderkennen van Nike, zo Iris niet de herautstaf, de caduceus, in de hand droeg. Sommige van haar beelden dragen ook wel een kan in de hand, want zij was het, zo meende men, die het water aan de wolken toevoerde.
Een afzonderlijke verering heeft zij slechts in uiterst geringe mate genoten.
Gewoonlijk denkt men zich haar als een jonkvrouw, die niet weten wil van het huwelijk. Soms echter is er sprake van haar verbintenis met Zephyros, waaruit volgens enkele verhalen Eros zou gesproten zijn.