dinsdag, januari 31, 2006

ai.
Nu ben ik zeker ook gelogd bij de website en dus door de politie.
ff wachten totdat ze aanbellen ;-)
----------------
De politie heeft de computergegevens opgevraagd van de bezoekers van de website www.louisseveke.nl. De site is opgezet door vrienden en familie van de in november om het leven gebrachte politiek activist Louis Sévèke uit Nijmegen.

Volgens de initiatiefnemers van de website heeft de politie vorige week de bezoekersgegevens gevorderd en is ze hiermee in het bezit gekomen van circa 25.000 zogeheten IP-adressen. Elke computer die verbonden is met het internet heeft een eigen IP-adres. Ook de gegevens van toekomstige bezoekers van de website komen in bezit van de politie.

Op de website staat onder meer de voortgang van het politie-onderzoek en artikelen van en over Louis Sévèke.

Familie en vrienden van Sévèke hebben verklaard dat ze enkele weken geleden met de politie hadden afgesproken dat de gegevens bewaard zouden worden en bij een concrete aanleiding beschikbaar gesteld konden worden.

Vorige week is besloten tot vordering van de bezoekersgegevens bij de provider. Hoewel het onderzoeksbelang hen niet duidelijk is hebben de initiatiefnemers van de website besloten dit niet aan te vechten.

„De zaak is niet gebaat bij juridische procedures”, aldus een woordvoerder. Het onderzoek naar de moord op Louis Sévèke verloopt tot dusver zeer moeizaam. De politie wil niet ingaan op de vordering omdat er geen mededelingen over de gebruikte opsporingsmethodes worden gedaan. Volgens familie en vrienden van Sévèke heeft de politie aangegeven dat de gegevens vooralsnog alleen bewaard worden.

De stichting Bits of Freedom (BoF), die opkomt voor digitale burgerrechten, noemt de vordering „onwettig” omdat er bij het opvragen van een IP-adres sprake moet zijn van dat iemand verdacht wordt of betrokken is bij een strafbaar feit.

„Het lijkt mij zeer dubieus dat dit voor alle bezoekers van deze site geldt”, zegt een woordvoerder van Bits of Freedom."

maandag, januari 30, 2006

Avondcursus voor mannen
Alleen toegankelijk voor mannen!
Let op: vanwege de complexiteit en moeilijkheidsgraad van de lessen, zal elke cursus maximaal 8 cursisten accepteren.
De cursus is verdeeld over 2 dagen en zal de volgende onderwerpen omvatten:
DAG 1

· Hoe geef ik de planten water?
Stappenplan en diavoorstelling.

· Toiletrollen, groeien ze zelf weer aan?
Groepsdiscussie.

· Verschillen tussen de wasmand en de vloer.
Oefenen met verschillende soorten wasmanden (visualisatietraining).

· Is het genetisch gezien mogelijk stil te zitten als zij fileparkeert?
Rijsimulator.

· De afstandsbediening.
De afstandsbediening loslaten: telefonische hulplijn en diverse praatgroepen.

· Hoe kan je dingen vinden?
Training in het zoeken op de goede plek in plaats van schreeuwend het hele huis overhoop te halen. Open forum.

· Hoe werkt de WC-bril?
Workshop.

DAG 2

· Lege melkpakken: Koelkast of prullenbak?
Groepsdiscussie en rollenspel.

· Bloemen meebrengen voor haar is niet schadelijk voor je.
PowerPoint presentatie.

· Echte mannen vragen de weg als ze verdwaald zijn.
Waar gebeurd verhaal van de man die het eens probeerde.

· De vaat / serviesgoed: vliegen ze zelf naar het aanrecht / afwasmachine?
Debat met enkele experts.

· Basisverschillen tussen je moeder en je partner.
Praktijkles en rollenspel.

· Het ideale winkelmaatje zijn.
Ontspanningsoefeningen, meditatie en ademhalingstechnieken.

· Belangrijke data onthouden en bellen als je later thuis komt.
Neem agenda / PDA mee naar de cursus.

· Loslaten: ermee leren leven dat je toch nooit gelijk hebt.
Persoonlijke begeleiding mogelijk.

zaterdag, januari 28, 2006

Als ik op een wedstrijddag van huis ga, zeg ik vaak tegen mijn vriendin: "Schat als we winnen, kan het wat later worden". Zij moet dan lachen, omdat we bijna altijd verliezen". RBC-doelman Mark Volders in Voetbal International.
en ik had ook te vroeg gejuiched toen de UPC mediabox ineens op tijd binnen kwam.
Het is gewoon nog niet helemaal af die mediabox. Ondertussen schakelt ie zichzelf al enkele keren uit en aan en hebben we al een paar updates gehad. Maar helaas.
Er gaat geen dag meer voorbij dat het beeld niet compleet storingsvrij is. En dat is toch wel heel erg jammer. Gelukkig heb ik nog enkele maanden om een definitieve beslissing te nemen of in mijn nieuwe huis Versatal TV, UPC digital of Canal Digitaal komt. Voorlopig valt UPC af. Eens kijken of een mailtje richting de servicedesk helpt.

vrijdag, januari 27, 2006

toch maar even vergeleken of de offerte van mijn bank een beetje in de buurt zit van de anderen.Hypotheekrente overzicht - 10 jaar rentevast tot 125% executiewaarde
En wat blijkt ? Het maakt allemaal geen flaus aus...
De 'verboden' South Park aflevering waarin Tom Cruise afgeschilderd wordt als homo en even Scientology wordt afgezeken.
Toch wel grappig, maar om daar nou zo'n ophef over te maken...

woensdag, januari 25, 2006

even een kleine quote uit het artikel over de veiligheid op de betuwelijn...nu.nl/algemeen | Geluidsschermen Betuwelijn te hoog voor waterkanon: "Eerder hadden oefeningen al aangetoond dat er op plaatsen langs de goederenspoorlijn mogelijk te weinig bluswater voorhanden zal zijn. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat liet woensdag weten, dat minister Peijs de burgemeesters in het gebied heeft beloofd dat er nog dit jaar een oplossing komt voor dit dreigende tekort.

Boeree schetste woensdag nog een veiligheidsprobleem, dat bekend is bij het ministerie. Het is namelijk nog niet mogelijk de stroom van de bovenleiding van het spoor te halen bij een calamiteit. Op de bovenleiding van de Betuwelijn staat veel meer spanning dan op die van gewone spoorlijnen. Er was een speciaal apparaat ontwikkeld dat de brandweer zou kunnen gebruiken voor de Betuweroute, maar dat is bij tests in het laboratorium ontploft. Tot nu toe is er volgens de veiligheidscoördinator nog geen nieuw instrument."

dinsdag, januari 24, 2006

uit NRC Handelsblad: Op 14 mei 1940, enkele dagen na de Duitse inval, vluchtte Jacques Goudstikker met zijn vrouw Desi von Halban en hun zoontje Edo met het schip S.S. Bodegraven van IJmuiden naar Engeland. Goudstikker viel aan boord door een luik en overleed. Zijn weduwe reisde met haar zoontje door naar de Verenigde Staten. In de zomer van 1940 werden alle bezittingen van Goudstikker door het personeel van zijn Amsterdamse kunsthandel verkocht, hoewel zijn weduwe had laten weten dat ze geen toestemming gaf. De Duitse rijksmaarschalk Hermann Göring kreeg voor twee miljoen gulden de meeste van de ruim 1.300 schilderijen die in de kunsthandel voorradig waren. De overige kunstwerken plus vastgoed (het gebouw van de kunsthandel aan de Amsterdamse Herengracht, kasteel Nijenrode en het buiten Oostermeer aan de Vecht) gingen voor 550.000 gulden naar de Duitse zakenman Alois Miedl die de kunsthandel in de oorlog voortzette.

Na de oorlog vroeg de weduwe Goudstikker rechtsherstel aan bij de Nederlandse overheid. Ze wilde dat de verkopen aan Miedl en Göring werden teruggedraaid omdat ze die transacties ‘als een groot onrecht en als onvrijwillige verkopen’ beschouwde, zoals in het rapport van de Restitutiecommissie staat. Maar de Nederlandse rechtsherstelautoriteiten oordeelden dat die verkopen wel vrijwillig waren geweest en niet tot stand gekomen onder dwang van de vijand. Bovendien, zo werd betoogd, vormden de kunstvoorwerpen uit de handel van Goudstikker (waarvan een deel inmiddels uit Duitsland was teruggehaald) ‘een kleine compensatie’ tegenover de grote verliezen die Nederland door de oorlog had geleden.

De onderhandelingen tussen de weduwe Goudstikker en de Nederlandse overheid sleepten zich voort tot 1952. In dat jaar kwam een schikking tot stand die alleen betrekking had op de verkoop aan Miedl.

Desi (die in 1950 getrouwd was met mr. A.E.D. von Saher en nu zijn naam voerde) kreeg de onroerende goederen terug plus een paar honderd schilderijen uit de oude voorraad van Goudstikker die aan het eind van de oorlog nog in de kunsthandel waren. Het bedrag dat Miedl in 1940 had betaald, stond zij af aan de Nederlandse staat.

Van de circa 800 schilderijen die Göring had gekocht zijn er na de oorlog zo'n 300 teruggehaald naar Nederland. Desi von Saher zag na veel getouwtrek af van rechtsherstel voor deze schilderijen. Ze hield het bedrag dat Göring ervoor had betaald (al bleek daar minder dan de helft van over te zijn) en de 300 schilderijen kwamen in bezit van de staat. Een deel werd geveild, de rest werd verdeeld over Nederlandse musea en overheidsgebouwen.

Al was Desi von Saher niet blij met de overeenkomst, de zaak leek gesloten. Maar in 1997, een jaar nadat eerst Desi en daarna haar zoon Edo waren overleden, hoorde Edo’s weduwe Marei von Saher over deze geschiedenis.

De naoorlogse afwikkeling van de door de joden geleden verliezen lag toen net internationaal onder vuur. Begin 1998 diende Marei von Saher een claim in bij de Nederlandse regering die door de toenmalige staatssecretaris voor Cultuur A. Nuis werd afgewezen. Naar zijn mening was de zaak na de oorlog ‘op zorgvuldige wijze’ afgehandeld en daarom wilde hij niet afzien ‘van een beroep op verjaring’. Ook het Gerechtshof in Den Haag waar Marei von Saher in beroep ging tegen deze beslissing, erkende haar aanspraken niet.

De Restitutiecommissie concludeert in haar rapport dat het hof de Goudstikker-claim in 1999 ‘voornamelijk op formele gronden van onbevoegdheid en niet-ontvankelijkheid’ afwees. Die conclusie is interessant. In 2000, een jaar na de uitspraak van het Haagse Gerechtshof, besloot de regering immers om bij de teruggave van oorlogskunst de formeel-juridische benadering los te laten en een soepeler beleid te voeren, waarbij de verjaring geen rol zou spelen. De commissie-Ekkart had daartoe een aantal ‘aanbevelingen’ opgesteld die door de regering zijn overgenomen.

Die aanbevelingen vormen ook de richtlijnen voor de advisering door de Restitutiecommissie. Eigenlijk zegt de Restitutiecommissie dus dat de uitspraak van het gerechtshof uit 1999 niet strookt met de huidige maatstaven voor teruggave.

De Staat voerde in 1999 bij de rechtszaak nog als argument tegen de Goudstikker-claim aan dat in 1952 een schikking was getroffen voor de Miedl-transactie en dat daarin ook was overeengekomen dat de Goudstikker-partij afzag van rechtsherstel voor de Göring-transactie. Maar de Restitutiecommissie stelt nu in het rapport vast dat in de definieve tekst van die schikking geschrapt is dat de weduwe-Goudstikker afstand deed van haar rechten op ‘de aan Göring geleverde schilderijen’. Dat betekent dat die schilderijen dus buiten de schikking vielen.

Hoewel de Restitutiecommissie met nadruk stelt dat de twee transacties moeilijk van elkaar te scheiden zijn doordat Miedl en Göring tijdens de oorlog herhaaldelijk schilderijen naar elkaar retourneerden, wordt in het rapport toch gepoogd die transacties te ontwarren en de 267 schilderijen in te delen in groepen die wel en niet onder de schikking uit 1952 vielen.

Volgens de richtlijnen van de commissie-Ekkart kunnen formele schikkingen die na de oorlog tot stand kwamen niet meer worden opengebroken. In de lijst van 267 gerecupereerde Goudstikker-schilderijen bevinden zich 21 schilderijen die in 1940 niet aan Göring, maar aan Miedl waren verkocht. Die 21 schilderijen vielen dus binnen de schikking en kunnen niet meer worden teruggegeven. Verder telt de commissie 40 kunstwerken die in 1940 geen eigendom waren van Jaqcues Goudstikker, maar die hij in consignatie had. Die komen eveneens niet voor teruggave in aanmerking. Afgezien van nog enkele onduidelijke categorieën resteren dan nog zo'n 200 schilderijen waaronder de topstukken die nu in onze musea hangen.

Tot nu toe heeft de Restitutiecommissie steeds positief of negatief geadviseerd over claims op oorlogskunst. In dit geval is het niet ondenkbaar dat gekozen wordt voor een tussenweg. De Goudstikkerzaak is gecompliceerder dan vorige restitutieverzoeken en de richtlijnen van de commissie-Ekkart bieden nu minder houvast. De manier waarop gebeurtenissen en omstandigheden uit het verleden door de Restitutiecommissie worden gewogen en geïnterpreteerd zullen dan ook mede-bepalend zijn voor het uiteindelijke oordeel.

zondag, januari 22, 2006

het was met het dagje wel.
Eerst De Leemkuilcross helpen en zoals elk jaar ging de uitslag verwerking als een dolle. Alleen werden we wel tegengewerkt door de mensen bij de finish die ons voorzagen van 66 finishers en 65 bijhorende tijden...
Ga dan de fout maar zoeken.
Vervolgens doorrijden naar Boxtel voor de schoonouderlijke nieuwsjaarsborrel gevolgd door een ritje Nieuwegein/Vreeswijk om de zwager van precies 40 te feliciteren.
Nou bij deze dan nog een keer!
Gefeliciteerd :-)
Bijna tijd voor 24 en dan slapen...

zaterdag, januari 21, 2006

en met dank aan een niet nader te noemen persoon ;-)
Bril nodig ?
Marcel Boekhoorn stopt als investeerder bij N.E.C. (20/01/2006)
Vanochtend staat een artikel in de Volkskrant waarin staat dat Marcel Boekhoorn terugtreedt als financier van spelerstransfers van N.E.C. Dit bericht klopt.

Marcel heeft gisterenavond tijdens de bijeenkomst van de investeerders van Goffert Spelers BV dit aan de investeerders en N.E.C. bekendgemaakt. De belangrijkste reden hiervoor is het aspect veiligheid. Hierover kan en wil de club verder niets zeggen. Daarnaast is het ook zo dat Marcel zich enorm heeft geïrriteerd aan de speculaties en de berichten hierover in de verschillende media aangaande onder andere zijn vermeende rol bij het vertrek van Cees Lok.

De positie die Marcel nu inneemt houdt in dat hij niet meer participeert in nieuw aan te trekken spelers door N.E.C. Het heeft geen betrekking op zijn investeringen in huidige spelers van N.E.C. Hierdoor komt N.E.C. dus niet de financiële problemen. Marcel blijft als sponsor en logeboxhouder aan N.E.C. verbonden. Daarnaast blijft hij natuurlijk enthousiast supporter van de club.

Onderstaand is het artikel uit de Volkskrant afgedrukt. Ik reken erop een ieder hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jacco Swart
Algemeen Directeur

dinsdag, januari 17, 2006

als kersvers huizenkoper juich ik natuurlijk onderstaand bericht aan :-)
nu.nl/economie | Dekker: hypotheekrente in stand houden: "Minister Dekker (VROM) wil de hypotheekrenteaftrek voorlopig in stand houden. Afschaffing zal de woningmarkt niet versoepelen en zorgt voor wantrouwen onder burgers, stelde de bewindsvrouw dinsdag tijdens het mondelinge vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De minister reageerde op vragen van GroenLinks-Kamerlid Van Gent, die opperde de regeling rond de hypotheekrenteaftrek aan te passen ten gunste van de jonge starters op de woningmarkt. Door de stijging van de huizenprijzen afgelopen jaar komt deze groep nog moeilijker aan een woningen dan voorheen."

zondag, januari 15, 2006

en terugkijkend op de afgelopen week moet me natuurlijk wel nog even gemeld worden dat King Kong echt een brute film was. Vakwerk van LOTR Peter Jackson. Als je hem nog niet gezien hebt moet je dat alsnog gaan doen. Je zal niet teleurgesteld worden.
Zo morgen de dag van de waarheid omtrent het huis (als het goed is), dus zodadelijk lekker gaan slapen. Uiteraard niet voordat we 24 gekeken hebben.

zaterdag, januari 14, 2006

en het is ff op en neer rijden richting Apeldoorn en een bezoekje aan het Postkantoortje waard, maar dan ben je dan ook de trotse eigenaar van een echte Ford Focus. Wohoo!
Misschien morgen maar eens naar Duitsland rijden om te zien hoe hard ie kan :-)

vrijdag, januari 13, 2006

dat is toch wel erg grappig.
Ik ben een huis aan het zoeken op de Fleminghstraat in Nijmegen. Ik denk, hoe komt die straat nu aan zijn naam ? ff googlen en dit is je antwoord:
Fleminghstraat
wijk 23 Heseveld; straatcode 05665
Besluit B&W d.d. 29 maart 1949

"Jaspar Lambert Flemingh (Jaspar Lambert Vlemynck), hertogelijk muntmeester. In 1533 aangesteld voor zes jaren om te Nijmegen, Zutphen en Bommel gouden en zilveren munten te slaan." (Hendriks 1987)

"In 1531 werd de 92-jarige Lammert Vlemminck, muntmeester van hertog Karel van Gelre en van enkele Duitse steden, wegens valsemunterij te Osnabrück in kokende olie ter dood gebracht. Zijn zoon Jasper, die bij de praktijken van zijn vader betrokken zou zijn geweest, wist aan vervolging te ontkomen. In 1532 dook hij op in Nijmegen, waar hij het burgerrecht kreeg. Een jaar later benoemde de Gelderse hertog hem tot muntmeester, mogelijk ook te Nijmegen. Omstreeks 1538 kwam Flemingh tevens als muntmeester in dienst van de stad Nijmegen. (...)
In 1558 moest Flemingh zich voor de Nijmeegse magistraat komen verantwoorden wegens 'etlicke gebreken'. ondanks herhaalde oproepen kwam hij niet opdagen. Het is onduidelijk waaruit deze gebreken precies bestonden, maar ze waren voor de magistraat ernstig genoeg om hem te ontslaan. Zijn opvolger was Derick Flemingh, mogelijk een zoon. Het laatste levensteken van Jasper Flemingh dateert uit 1561, toen hij als muntmeester werkzaam was in Groningen. Hij moet omstreeks 1562 zijn overleden (...)." (Nijmeegse biografieën Numaga 2004, pp. 44-45)
toch best mooi dat online inzichtelijk krijgen van wat er in de buurt is verkocht en gekocht.
Kijk op Kadaster en dan het Koopsommenoverzicht.
Nu maar wachten op het tegenbod van de makelaar om te zien of we ons huisje kunnen kopen.
Ook erg handig, zo'n gesprekje bij de Hypotheker, jazeker die! :-)

donderdag, januari 12, 2006

kom je vandaag teruggelopen naar je voordeur, staat daar een man te wachten met een doos. Ik zeg wat zullen we nou krijgen? Is UPC op tijd ?

Verdomd ja!
en het werkt als een dolle! :-)
Superstrak beeld, laat het darten maar weer beginnen.
onehundredandeeeeeeighty

maandag, januari 09, 2006

Louis Sévèke | Op 15 november 2005 gewelddadig om het leven gebracht
nog steeds niet opgelost, wat bij mij toch wel de een beetje de geruchten aanwakkert dat de politie het moeilijk heeft om de dader te vinden (wat zou kunnen wijzen op betrokkenheid van een oud-agent/aivd-er ?)
The Stories You Cannot Tell: 14 tips to follow when having an affair: "14 tips to follow when having an affair"
---------
en nee, dit is geen howto voor mezelf :-)
en nog maar een afbeelding omdat ie zo lekker flauw is:

zondag, januari 08, 2006

deze lijkt me weer reuze vermakelijk Poseidon
Op deze zondagochtend heb ik me al prima vermaakt met het kijken naar de opgenomen film High Fidelity. Een onvolprezen meesterwerk mag ik wel zeggen en ik moet zeggen: ik herken mezelf toch wel op een aantal momenten. Het leven is dus wel in mooie lijstjes samen te vatten en daar is dus niks mis mee. Mooi om te horen.
Ik ga dus nu het volgende lijstje aankondigen :
Welke top5 van nummers moet ik volgende week zaterdag meenemen als ik mijn nieuwe voiture mag ophalen ? Oftewel het lijstje:
Hoe test ik de geluidsinstallatie van mijn nieuwe auto-top5!
(Hier de eerste gedachtenspinsels)
1) Guns N' Roses - Sweet Child O'Mine
2) Bruce Springsteen - Glory Days
3) The Gathering - Strange Machines
4) Manic Street Preachers - Motorcycle Emptiness
5) Mary J Blige - Family Affair

woensdag, januari 04, 2006

en dit verschijnt er vandaag bij Google :-)
alles ter ere van de verjaardag van Louis Braille natuurlijk.

dinsdag, januari 03, 2006

voor het eerst de lyrics van het prachtige Motorcycle Emptiness er eens bijgepakt.
Goh, dat had ik er nooit uitgehaald dat die text zo was :-)
----------------------------
Culture sucks down words
Itemise loathing and feed yourself smiles
Organise your safe tribal war
Hurt maim kill and enslave the ghetto

Each day living out a lie
Life sold cheaply forever, ever, ever

Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness motorcycle emptiness

Life lies a slow suicide
Orthodox dreams and symbolic myths
From feudal serf to spender
This wonderful world of purchase power

Just like lungs sucking on air
Survival's natural as sorrow, sorrow, sorrow

Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness motorcycle emptiness

All we want from you are the kicks you've given us
All we want from you are the kicks you've given us


Under neon loneliness motorcycle emptiness

Drive away and it's the same
Everywhere death row, everyone's a victim
Your joys are counterfeit
This happiness corrupt political shit

Living life like a comatose
Ego loaded and swallow, swallow, swallow

Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness everlasting nothingness

maandag, januari 02, 2006

onze goede vriend Bono heeft het maar zwaar als hardwerkende en rockende armoedebestrijder:
Het voeren van campagnes tegen armoede door U2-voorman Bono heeft spanningen veroorzaakt in de band. In een interview met BBC's Radio 4 onthult de Ierse zanger zijn angst uit de groep te worden gezet. 'Ze steunen me ontzettend, zowel emotioneel als financieel, maar het blijft een rock-'n-rollband en de voornaamste taak van een rock-'n-rollband is niet saai worden.'

Bono was vorig jaar met Bob Geldof de leidende figuur in de 'Make poverty history'-campagne en de 'Live 8'-concerten. Tijdens optredens met U2 neemt de zanger regelmatig stelling tegen armoede in de wereld. Dat zorgt wel eens voor 'gefronste wenkbrauwen' van de andere bandleden, zegt Bono. 'Larry Mullen, onze drummer, zit dan achter me op zijn horloge te timen hoe lang ik campagne voer.'

Omdat U2 al sinds 1977 bestaat, weet Bono dat hij 'balans' moet vinden tussen zijn werk voor de band en zijn inzet voor het goede doel. 'We moeten heel voorzichtig zijn, zodat ik niet te ver ga', weet hij. Angst om het publiek af te schrikken, heeft hij niet. 'Ik dacht dat het publiek er genoeg van zou krijgen, maar dat is niet zo. Ze weten wat ik doe en van de compromissen die ik sluit. Ze snappen het.'"
en voor de mensen die nog niet genoeg krijgen van het schaatsen, kun je het starten zelf oefenen (en nog kans maken op mooie prijzen, maar ja die win ik helaas zelden)

zondag, januari 01, 2006

en ik heb de volledige 12.50 euro gewonnen in de Oudejaarsloterij. Wohoo.
Toch jammer dat ik die 20 miljoen ben mis gelopen. Dus morgen maar weer lekker aan het werk ;-)
en we zijn het nieuwe jaar heelhuids ingekomen. Het vuurwerk was prachtig (al zeg ik het zelf :-) en met Tobi-wan-Kenobi weer ouderwetse herinneringen opgehaald aan het vroegere vuurwerk (strijkers, babypijltjes, broodjes astronauten, je kent het wel).
Nu maar weer topfit worden, een naar griepje teistert mijn lichaam momenteel, en dan kunnen we gaan beginnen met het trainen voor de Marathon van Amsterdam.
Schrijf zondag 15 oktober 2006 maar vast in je agenda.