vrijdag, maart 16, 2012

Overal rekening mee houden....kan niet

Zojuist maar eens opgezocht of ik bij annulering van de Rotterdam Marathon nog geld terug krijg. Als ik het zo lees, dan is dat niet het geval: artikel 2 lid 5: Indien, uitsluitend voor wat betreft het onderdeel ‘marathon’, de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt, het betaalde inschrijfgeld inclusief andere betalingen alleen gerestitueerd indien dit uiterlijk twee maanden voor het Evenement schriftelijk aan de Organisator kenbaar is gemaakt en onder aftrek van € 5,-- aan administratiekosten. Na deze periode vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of van andere betalingen plaats. Bij verhindering van deelname aan overige onderdelen dan het onderdeel ‘marathon’ vindt geen restitutie van inschrijfgeld of van andere betalingen plaats. Bij wijziging van het onderdeel waarvoor ingeschreven is, vindt eveneens geen restitutie van inschrijfgeld of van andere betalingen plaats. Dan maar zo snel mogelijk mijn lijf fit zien te krijgen. Nu mijn peesplaat en spier zover zien te krijgen. Ow ja en mijn enkel ook want die protesteert nu ook nog steeds. Misschien toch maar een sportarts raadplegen?