zaterdag, april 17, 2010

Geachte heer Rosmulder,

U heeft aangifte gedaan. Wij registreren uw aangifte onder nummer PL0800-100417-162917120.

Wat gebeurt er nu?
De politie Gelderland-Zuid gaat uw gegevens verwerken. Dat betekent dat wij beoordelen of er aanknopingspunten zijn om een politieonderzoek te starten. Bij de delicten waarvan u via internet aangifte kunt doen, zijn in de regel niet voldoende aanknopingspunten (zoals sporen van de dader of een duidelijk signalement). Is dit voor u het geval, dan krijgt u binnen vijf werkdagen via de e-mail een afschrift van uw aangifte. Dit kunt u gebruiken voor uw eigen administratie. Daarmee ronden we de behandeling van uw aangifte dan ook af.

Alle aangiftes tellen mee
Het is goed dat u aangifte heeft gedaan. Wij verwerken de gegevens uit alle aangiftes in onze criminaliteitsanalyses. Op deze manier krijgen wij goed zicht op de soort strafbare feiten die gepleegd worden. Met dit overzicht bepalen wij onze inzet. U kunt hierbij denken aan (extra) opvallende of onopvallende surveillances en controles. Uw aangifte kan dus leiden tot concrete maatregelen. Ook is het mogelijk dat wij - bijvoorbeeld uit andere aangiftes - meer informatie krijgen en alsnog een politieonderzoek kunnen starten.

Persoonlijk aangifte doen
Als blijkt dat in uw aangifte toch aanknopingspunten zitten voor een politieonderzoek, dan zullen wij u vragen om alsnog persoonlijk aangifte te komen doen op een politiebureau. Wij willen u dan extra vragen stellen, die niet via de internetaangifte gesteld kunnen worden. U krijgt hierover dan bericht via de e-mail.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u via 0900-8844 contact opnemen met de politie in uw regio. U heeft hierbij uw aangiftenummer (PL0800-100417-162917120) nodig.


Met vriendelijke groet,

Politie Gelderland-Zuid
-------------------------------------------------

Nou, ik ben benieuwd of ik er nog iets van hoor.
Wat er gebeurd was?
Vanochtend wakker geworden en met pijn in het hart moeten constateren dat mijn rechterspiegel eraf lag, van mijn Benz!
Godverdomme!
Hoogste tijd om de Burgemeester maar eens te mailen want het is wel leuk zo'n fietsstraat voor de deur, maar het vandalisme loopt de spuigaten uit.
4 weken geleden de buurman al, nu ik. Ik ga camera's eisen van Thom de Graaff of anders een nachtelijke afsluiting of desnoods een hekwerk om mijn auto's heen.
Nog andere suggesties?