dinsdag, november 22, 2011

oldtimers


Met de belastingvrijstelling voor oldtimers stimuleert Nederland de import van zeer vervuilende auto's. Vooral oude Duitse wagens, vanwege de hoge uitstoot van giftige stoffen in eigen land inmiddels uit de grote steden geweerd, komen in steeds grotere aantallen deze kant op.
Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Bovag. In 2006 importeerden Nederlandse automobilisten nog een kleine achtduizend auto's van het bouwjaar 1986 of ouder. In 2010 was dit aantal al ruimschoots verdubbeld, tot 17.527. Vooral oude Mercedessen zijn populair. Vorig jaar verruilden achtduizend Mercedessen hun witte Duitse kentekens voor gele Nederlandse nummerplaten, een verdrievoudiging ten opzichte van 2006.

Luchtkwaliteit
Lokale bestuurders maken zich zorgen over de snel groeiende toestroom van de oude Duitse auto's. Ze vrezen dat de geïmporteerde auto's lokale maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren ongedaan maken. Afhankelijk van merk en type stoten ze enkele tot tientallen keren meer schadelijke stoffen uit dan de modellen die nu op de markt komen.

'Natuurlijk hebben wij geen probleem met een belastingvrijstelling voor hobbyisten die eens per week een ritje maken met een klassieke Cadillac uit 1950', zegt de Utrechtse verkeerswethouder Frits Lintmeijer. Het belastingvoordeel voor oldtimers is ooit ingevoerd vanuit de gedachte dat auto's na 25 jaar genoeg zijn belast.

Dagelijks gebruik
De realiteit is nu dat het belastingvoordeel wordt gebruikt om goed onderhouden Mercedessen en BMW's die nog geschikt zijn voor dagelijks gebruik naar Nederland te halen, aldus Lintmeijer. 'Met het belastingvoordeel creëert Nederland een markt voor de vieze auto's waar Duitsland vanaf wil.'

De Utrechtse verkeerswethouder vreest vooral de gevolgen van de extra uitstoot van fijnstof van de oude Duitse auto's. De grote steden in de Randstad hebben nu al de grootste moeite om aan de Europese fijnstofnormen te voldoen.

Trend
Ondanks bezwaren van lokale overheden besloot de Tweede Kamer vorige week de belastingvrijstelling voor oldtimers te handhaven en zelfs licht uit te breiden. Lintmeijer plaatst het besluit in een trend van maatregelen van de rijksoverheid die het gemeenten beletten serieus werk te maken van hun luchtkwaliteit.

Eerder verbood het Rijk gemeenten al milieuzones voor vervuilende personenauto's in te stellen of hogere parkeertarieven te rekenen voor relatief vervuilende auto's. Ook de verhoging van de maximumsnelheid op verschillende snelwegen naar 130 kilometer per uur stuit op kritiek van de wethouder.