woensdag, april 17, 2002

GroenLinks accepteert doortrekken van A73 (uit de Gelderlander)
NIJMEGEN - GroenLinks Nijmegen wijst, in tegenstelling tot haar verkiezingsprogramma, doortrekking van de A73 niet langer bij voorbaat af. Dat valt op te maken uit het nieuwe collegeakkoord dat donderdag in definitieve vorm wordt gepresenteerd. In het akkoord staat dat een tweede stadsbrug prioriteit krijgt boven doortrekking van de A73. Maar daarnaast is een passage opgenomen dat tevens gekeken wordt naar samenwerking met provincie, regiogemeenten en bedrijfsleven 'voor het realiseren van een extra regionale oeververbinding'. Collegepartijen GroenLinks, SP en PvdA hebben afgesproken eerst de uitkomst van de milieueffectrapportages af te wachten die lopen over zowel doortrekking van de A73 als verdubbeling van de A50 tussen knooppunten Ewijk en Valburg. In 2004 worden hiervan de resultaten bekendgemaakt. Op grond daarvan zullen de partijen pas hun voorkeur uitspreken voor een van de twee. Hoewel fractieleider W. van Eck van GroenLinks het zeer onwaarschijnlijk acht, kan dit inderdaad inhouden dat GroenLinks zich uiteindelijk neerlegt bij een doorgetrokken A73. Die komt dan te lopen van de Nijmeegse wijk Neerbosch via het buitengebied tussen Weurt en Beuningen over de Waal naar de A15. In het verkiezingsprogramma verklaarde de linkse partij zich bij voorbaat faliekant tegen een dergelijk scenario. Dit, omdat de rust in de uiterwaarden door de doorgetrokken snelweg verstoord zou worden. Beuningen rekende zich daarom al rijk met het linkse college in Nijmegen. Van Eck: "Maar in een college is het geven en nemen. We hebben op aandringen van de PvdA naar een compromis gezocht. De PvdA heeft weer andere dingen ingeleverd." Naast de PvdA heeft ook de SP zich nooit om principiƫle redenen verzet tegen doortrekking van de A73. Wel vinden de socialisten dat financiering van een verlengde A73 een regionale verantwoordelijkheid is.