zondag, maart 05, 2006

en nu de lokale verkiezingen voor de deur staan nog even een stukje citeren uit een brief van Jozias van Aartsen en Mark Rutte, als reactie op de brief van de Nijmeegse wethouder en atletiekbaanvernieuwer-tegenhouder Paul Depla:
--------------------------
"Nemen we de woningbouw, uw eigen portefeuille. Inderdaad, in 2005 werden 1500 woningen opgeleverd. U vergeet te vermelden dat die er drie jaar eerder hadden kunnen staan als de achterban van uw college-partner GroenLinks de bouw van de ‘Waalsprong’ niet had vertraagd en dat u in normale jaren maar een kwart van dit aantal haalt. U stelt dat de gemeentebelastingen zijn gedaald. Maar laten we eerlijk zijn: dat is alleen dankzij het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB – waar het Linkse College zich altijd tegen heeft verzet. Zonder de afschaffing van de OZB zouden die lasten met meer dan 30 procent zijn gestegen – de hoogste stijging van Nederland. En dit terwijl de gemeente volledig is gecompenseerd uit het Gemeentefonds voor derving van OZB-inkomsten. Aan de eindstreep betaalt een Nijmegenaar aan woonlasten gemiddeld € 636,= en de Arnhemmer gemiddeld € 448,= (in 2006). "
--------------------------
Lijkt me duidelijk op wie we gaan stemmen komende dinsdag: De VVD :-)