zaterdag, mei 20, 2006

Het binnenstedelijke verkeer in de regio Arnhem-Nijmegen dreigt over vijf jaar volledig stil te staan. Ook de spoorverbindingen zijn tegen die tijd overbelast. Het stedelijk samenwerkingsverband Stadsregio Arnhem-Nijmegen (KAN) wil daarom jaarlijks 60 miljoen euro gaan investeren om het verkeer in het gebied in beweging te houden.
Dat staat in de Regionale Nota Mobiliteit, die het KAN deze week heeft vastgesteld. De stadsregio wil niet meer meebetalen aan lokale verkeersveiligheidsmaatregelen. Ook plaatselijke plannen voor fietsers moeten de gemeenten zelf gaan betalen, zodat het KAN zoveel mogelijk geld overhoudt om te voorkomen dat het verkeer dramatisch vastloopt.
Maatregelen
De stadsregio constateert dat provincie en rijk in de komende vijftien jaar tal van maatregelen nemen om het verkeer rondom Arnhem-Nijmegen beter te laten doorstromen. De snelwegen A12, A15 en A50 worden verbreed of aangepast. De railinfrastructuur in Arnhem wordt fors uitgebreid. Maar zodra het verkeer de doorgaande verbindingen verlaat, staat het stil als er niet snel iets gebeurt, aldus het KAN.
De stadsregio wil investeren in een nieuwe stadsbrug over de Waal bij Nijmegen, omdat de oude en smalle Waalbrug in de A325 een enorm obstakel is in de doorstroming. Door de inzet van innovatief openbaar vervoer hoopt de stadsregio een einde te maken aan de dagelijkse files tussen Arnhem en Zevenaar en Arnhem en Nijmegen.
Bovendien moet het op tal van plaatsen mogelijk worden over te stappen van auto op fiets, trein of bus.