donderdag, augustus 28, 2008

en nog even het bestemmingsplan erbij gepakt. En daar staat, ik moet het ze nageven, bij de algemene bepalingen, Hoofdstuk 3, lid 3:

In de bestemmingscategorie E2G moet achter de ruimten op de begane
grond tot woning bestemd, een onbebouwde en onoverdekte
strook grond aanwezig zijn ter diepte van minstens 10 m;
Burgemeester en Wethouders kunnen hiervan vrijstelling verlenen
ingevolge het bepaalde in Hoofdstuk V


En dan maar hopen dat ze akkoord geven op mijn verbouwingsplan, net als de welstandscommissie akkoord is.