dinsdag, augustus 26, 2008

Operatie Paarse Krokodil: The Story Continues (deel 3)

Vandaag wederom 2 brieven van mijn geliefde gemeente Nijmegen.
De eerst brief die ik opende was een goed bericht. De commissie beeldkwaliteit (wtf?) heeft geen bezwaar en zal dus geen bezwaar indienen, waarvoor dank commissie beeldkwaliteit.

De tweede brief betrof minder goed nieuws. Volgens de gemeente is een planologische vrijstellingsprocedure nodig, deze moet worden doorlopen, volgens artikel 19, lid 3 WRO.
Verwachte doorlooptijd: 4 maanden! Grrrrr.
Daar zijn we dan klaar mee. De gemeente is al wel zo vriendelijk om alvast de schade voor te rekenen: 400,31 euro.
Nu snap ik dat:
a) niet
b) wil ik dat niet snappen.
c) als je geld nodig hebt cq uit mijn zak wilt klopppen, dan moet je dat gewoon zeggen. Maak die bouwleges 400 euro duurder, lullen we nergens meer over. Geef mij die vergunning, kunnen we gaan bouwen.

Alles dus niet wel, roepen we de telefonische hulplijn in, mr. KHE Rosmulder te Tilburg (voor al uw jurisiche adviezen). Na een korte introductie over de wetgeving in Nederland, waarvoor dank zussie, zijn we beland op de site wetten.nl. Daar kun je dan zoeken op WRO en dan kun je zien dat er momenteel geen artikel 19 meer bestaat, laat staan lid 3!
Lekker bezig, gemeente Nijmegen.

Dus daar gaat de tweede klacht die ik in ga dienen bij de gemeente Nijmegen, een beetje voorlichten verouderde wetgeving (per 1 juli is die gewijzigd namelijk).
Helaas betekent dit waarschijnlijk niet dat ik de vergunning alsnog gratis en voor niets krijg (zou mooi zijn). Er is natuurlijk een nieuw artikel te vinden, namelijk
Artikel 3.23 van de nieuwe WRO. Jammer de bammer natuurlijk maar het komt er dus op neer dat tussen aanvraag en definitief besluit dan maximaal 6 maanden zitten. Daar zijn we dan klaar mee.
Gelukkig is er nog een kleine ontsnappingsclausule. Als de aanvraag is ingediend, dan kunnen we hem bewonderen in het huis aan huis blad, De Brug. Dan kunnen mensen er nog bezwaar tegen indienen (wie zou dat willen?) en dat noem je dan zienswijzen.
De zienswijze termijn is 6 weken.

Je krijgt op je aanvraag eerst een ontwerpbesluit waartegen mensen zienswijzen kunnen indienen. Als de zienswijzentermijn afgelopen is (dus na 6 weken) krijg je binnen 4 weken je definitieve besluit. Dus totaal 10 weken na je ontwerpbesluit.


Dan kan er een ontwerpbesluit genomen worden en dat is dan het moment om de gemeente te gaan bestoken met telefoontjes hoe het ermee staat. Mocht dat er dan komen (en die dag komt ooit, ik voel het) dan hebben we iets!
Binnen 4 weken daarna moet het definitieve besluit vallen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Kortom: morgenvroeg gaan we weer bellen met de gemeente, 024 3299000. Mag ik de afdeling bouwen en wonen?

Actieplan: Waarom zou ik een wijziging hebben tov het bestemmingsplan?
Als dat dan toch moet, dna moet ik een buitenplanse vrijstelling krijgen en dat kan niet zonder een ontwerp besluit. Wanneer krijgen we het ontwerp besluit?