woensdag, november 12, 2008

Operatie paarse krokodil: deel MCMXXX:

Bekendmaking ontwerpbesluit bouwvergunning en ontwerpbesluit

Buitenplanse ontheffing artikel 3.23, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Nijmegen zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.23, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan waarin het betreffende perceel is gelegen ten behoeve van:

• Fleminghstraat 60; uitbreiding woning van begane grond en kelder(60171/S2029/D);

Met ingang van 13 november tot en met 24 december 2008 liggen de ontwerpbesluiten bouwvergunning en de ontwerpbesluiten ontheffing met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis in de Stadswinkel aan de Mariƫnburg 75.

Tot en met woensdag 24 december 2008 kunnen belanghebbenden een zienswijze inzake de genoemde ontwerpbesluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. G230, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
------------------------------------------
wohooo!
Nu dus nog even w8en en dan komt begin volgend jaar de bouwvergunning (als het goed is).