zondag, juli 23, 2006

Een echtpaar uit Veenendaal heeft deze week in een kort geding geëist dat hun 16-jarige zoon wordt toegelaten op een reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs in Amersfoort, het Hoornbeeck College. De school vindt dat de opvattingen van ouders en school te veel uiteenlopen.

De jongen, die een opleiding wil volgen tot onderwijsassistent, bezocht eerder een reformatorische basisschool en een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. Het gezin is lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), een van de kerken die participeren in het Hoornbeeck College. De ouders waren daarom verrast dat hun zoon na een gesprek werd geweigerd. Volgens hun advocaat overtreedt de school de Wet gelijke behandeling omdat andere PKN-kinderen zijn toegelaten.

Volgens directievoorzitter Van Leeuwen weigert het Hoornbeeck College wel vaker leerlingen. De school bekijkt bij elke aanmelding of er aanleiding is voor een toelatingsgesprek met de jongere en diens ouders. „Dat gesprek gaat over de geloofsovertuiging en de wijze waarop die gestalte krijgt”, aldus Van Leeuwen. „Zijn er gelijkluidende overtuigingen wat betreft zaken als de wedergeboorte, de wijze waarop de zondag wordt beleefd, kerkgang maar ook tv, internet en kleding van jongens en meisjes.”

In de identiteitsverklaring van de school staat dat „het gebruik van televisie en open internet in de gezinnen wordt veroordeeld vanwege het Godonterend en mensverwoestend karakter van veel programma’s en sites”. De ouders van de jongen uit Veenendaal stellen dat ze hun televisie nauwelijks gebruiken. Ook hebben ze sinds kort ‘gefilterd internet’, wat voor de school aanvaardbaar is. Ze zijn bereid de identiteitsverklaring van school te ondertekenen.
Van de 1.554 jongeren die zich dit jaar aanmeldden zijn er volgens Van Leeuwen twaalf afgewezen na het toelatingsgesprek. Twee van hen werden na tussenkomst van een interne beroepscommissie alsnog toegelaten. De jongen uit Veenendaal behoort tot de tien jongeren die uiteindelijk werden geweigerd.
Van Leeuwen wil niet zeggen wat de doorslaggevende reden was de jongen niet toe te laten. In de stukken worden naast ‘het bezit van tv en open internet’ genoemd: de visie van de ouders op medezeggenschap, het gebruik van bepaalde bijbelvertalingen en ‘levensstijl’ (het al dan niet hebben van bezwaren tegen het dragen van een lange broek door meisjes). Van Leeuwen sluit uit dat de ouders niet goed is uitgelegd waarom hun zoon is afgewezen. „Ik begrijp dat ze er moeite mee hebben, maar ze weten hoe de school denkt. Daar kan geen misverstand over bestaan.”

Het is volgens Van Leeuwen niet eerder voorgekomen dat ouders na een afwijzing naar de rechter stapten. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling is het scholen toegestaan leerlingen of leerkrachten te weigeren met een beroep op hun grondslag, mits ze hun toelatingseisen consequent toepassen en deze in duidelijk verband staan met die grondslag.

De uitspraak is op 1 augustus.