vrijdag, april 20, 2007

Brakkenstein-Driehuizen een goed compromis

Op 11 april ging een ruime raadsmeerderheid akkoord met de uitbreidingsplannen voor het atletiekcomplex aan de Heemraadstraat in Brakkenstein, met de aantekening dat de auto- en parkeeroverlast voor de wijk moet worden beperkt. Ook ging de raad akkoord met het plan woningen te bouwen bij het nabijgelegen ‘Bosje van Vroom’, maar hier is per amendement wel duidelijk gevraagd om oplossingen te onderzoeken waarbij het bosje zoveel mogelijk of zelfs helemaal gespaard kan blijven. Milieudefensie is blij met deze ontwikkeling; er wordt nu definitief een streep gezet door twee omstreden onderdelen van het raadsbesluit (maart 2005) voor realisering van ‘Sportdorp Brakkenstein’ op Landgoed de Driehuizen. Er komt géén atletiekcomplex in het bos en géén woningbouw op de voetbalvelden aan de rand van Park Brakkenstein.