maandag, november 21, 2005

Het partijbestuur van GroenLinks heeft maandagavond zijn vertrouwen in senator Sam Pormes opgezegd en hem gevraagd zijn zetel in de Eerste Kamer ter beschikking te stellen. Volgens het bestuur heeft Pormes de partij niet volledig en naar waarheid geïnformeerd over zijn verleden.
Pormes zou onder meer in de jaren '70 deelgenomen hebben aan guerrillatrainingen in Jemen. Pormes zei in het tv-programma NOVA dat hij zich deze week gaat beraden. Hij overweegt zijn zetel in de senaat op te geven, maar sluit ook niet uit dat hij de kwestie voorlegt aan de partijraad van GroenLinks.
Het bestuur van GroenLinks baseert zijn conclusie op het rapport van een onderzoekscommissie die het verleden van Pormes heeft nagegaan. Die komt onder meer tot de conclusie dat, hoewel Pormes deelname aan het trainingskamp in Jemen altijd heeft ontkend, er voldoende feiten zijn om aannemelijk te maken dat hij daarover niet de waarheid heeft gesproken.