maandag, februari 06, 2006

KeukenConcurrent: voor de goedkoopste keukens van Nederland: "Annulering
Een keuken kopen is een grote stap. KeukenConcurrent begrijpt dit als geen ander en begeleidt u ook wanneer u achteraf twijfels krijgt. Om onduidelijkheid te voorkomen hebben we hieronder de voorwaarden opgesteld.

Op de orderovereenkomst zijn de CBW-voorwaarden van toepassing. Volgens deze voorwaarden wordt bij annulering 30% van bovengenoemd bedrag, het door u aangegeven budget, als annuleringskosten in rekening gebracht. In afwijking van de CBW-voorwaarden en in uw voordeel geldt echter voor de orderovereenkomst van KeukenConcurrent dat bij annulering binnen 5 dagen na ondertekening slechts 5% van het door u aangegeven budget in rekening wordt gebracht. Bij annulering na 5 dagen maar binnen 10 dagen is het percentage dat aan annuleringskosten in rekening wordt gebracht 10% van bedoeld bedrag, na 10 dagen 15%, na 30 dagen 20% en na 1 jaar geldt het percentage van 30%. In alle gevallen geldt een minimumbedrag aan annuleringskosten van € 350,00. De orderovereenkomst is pas geannuleerd nadat het verschuldigde bedrag aan annuleringskosten op onze bankrekening is ontvangen. "