dinsdag, oktober 14, 2008

'Korte hiel is teken van hardlooptalent'
Mensen met korte hielen hebben meer aanleg voor hardloopwedstrijden over lange afstanden, zo hebben onderzoekers aan de Vrije Universiteit ontdekt.
De bewegingswetenschappers zijn erin geslaagd om een wiskundige formule op te stellen, waaruit blijkt dat mensen met kortere hielen aanmerkelijk minder kracht verspillen tijdens het rennen.

Die energiebesparing heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de achillespees, die de kuitspieren met de hiel verbindt. Als een hardloper landt op zijn voet, trekt zijn achillespees samen en wordt er energie opgeslagen in de pees. Die veerkracht komt weer vrij wanneer de loper zijn voet optilt voor de volgende pas.

Berekeningen

Uit de berekeningen van de wetenschappers blijkt dat een hardloper over het algemeen meer van die bewegingsenergie kan opslaan naarmate de afstand tussen zijn enkelbot en zijn achillespees korter is. Kortom: hoe korter de hiel, hoe efficiënter iemand lange afstanden kan hardlopen.

De resultaten van de studie staan deze week in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Experimental Biology.

Minder zuurstof

De wetenschappers hebben de betrouwbaarheid van hun formule getest door de hielen van vijftien proefpersonen te meten en ze daarna lange tijd te laten hardlopen op een loopband. Al snel bleek dat de deelnemers met korte hielen minder zuurstof nodig hadden en dus ook minder energie verbruikten om dezelfde afstand te rennen.
Volgens hoofdonderzoekster Melanie Scholz bewijst het experiment dat de afmeting van iemands hiel grote invloed heeft op zijn hardloopprestaties. "Als ik geld zou moeten inzetten op atleten, zou ik het wel weten", zegt ze in het Britse tijdschrift New Scientist. "Ik zou eerst naar hun voeten kijken."
--------------------------------
Dit verklaard het inderdaad waarom dat bepaalde personen zo verschrikkelijk hard lopen op de marathon...