vrijdag, juni 28, 2002

En de soap in Atletiekminnend Nederland gaat verder....

> Robert,
>
> Een deskundige reactie over "de zaak Engels". Voor info:
>
> 1) Er bestond op het moment van het aangaan van de relatie
> tussen Engels en Wisse een therapeut - patient relatie tussen
> beide. Het is zelfs zo dat de eerste "move" van de heer
> Engels richting Wisse direkt na een fysiotherapeutische
> behandeling was.
>
> 2) De relatie is ontstaan op een door de KNAU gefinancierd
> trainingskamp in Portugal en dientengevolge onder direkte
> "verantwoordelijkheid" van de KNAU.
>
> 3) De situatie van fysiotherapeut als vertrouwenspersoon in
> een kleine hechte MiLa groep (~10 personen) is anders dan een
> gemiddelde situatie van een fysiotherapie praktijk in een
> willekeurige gemeente ergens in Nederland. Er dient dan ook
> anders gehandeld te worden.
>
> Simon