maandag, september 04, 2006

Een jaar of vijf terug heeft een van de ontwikkelaars van internetstandaarden gepoogd daar geld voor de vangen, omdat hij rijk wilde worden van zijn vindingen. De bonje die hier het gevolg van was deed het standaardisatieproces anderhalf jaar stilstaan. Dat onthult Tim Berners-Lee, medeontdekker van het world wide web en directeur van standaardisatieorgaan W3C, in een vraaggesprek.
Het gaat om een podcast voor het ontwikkelcentrum van IBM waarvan de tekst is uitgetikt.
Het ging om de vorming van een bepaalde internetstandaard in de hypeperiode van internet, waarvan Berners-Lee geen specificaties noemt. Het kostte W32C naar zijn zegen anderhalf jaar plus 150.000 dollar aan advocaatkosten om te voorkomen dat de persoon in kwestie een precedent zou scheppen.
Normaliter zijn bijdragen aan standaardisatie vrij van welke beloning ook, hoe belangrijk ze ook zijn. Hoe minder commercieel belang des te sneller normaliter het standaardisatieproces kan verlopen. Zodra een bedrijf, soms om een goede reden, een patent in de standaard inbrengt, ontstaat er veel meer gesteggel. Berners-Lee heeft standaardisatie bij W3C altijd zo veel mogelijk vrij van commercie gehouden.

'Web 2.0 niets bijzonders'
Web 2.0 vindt Berners-Lee geen bijzonder fenomeen. Volgens hem is er niets nieuws onder de zon. Hij benadert de zaak technisch en stelt dat de oude vertrouwde webstandaarden in gebruik zijn plus javascript.

Dat het web in de eerste fase vooral over computers ging en nu mensen verbindt, vindt hij onzin. Dat pas nu personen massaal via het web communiceren is volgens Berners-Lee niet zo bijzonder. Het web en de standaarden waren daar volgens hem altijd wel voor bedoeld.
Berners-Lee zegt wel dat de voorloper van het world wide web, zijn systeem 'Enquirer' meer bedoeld was als middel om personen gezamenlijk via het web te laten werken, zoals nu in web 2.0 omgevingen zoals weblogs en wiki's plaatsgrijpt. Maar om onduidelijke redenen is dat toen niet verder ontwikkeld.
Het gevolg was dat het web in het eerste decennium vooral statisch was met voornamelijk eenrichtingsverkeer. Dat dit meer en meer tot communicatie is geworden vindt Berners-Lee geen bijzonderheid.