dinsdag, april 19, 2005

toch ff googlen op Ludo:

Ir. Ludo M.J. van Halderen
Chief Executive Officer Nuon
Voorzitter van de Raad van Bestuur Nuon

Is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de onderneming en specifiek voor de aansturing van:
Het segment Productie en Handel (Energy Sourcing), alsmede een aantal overige activiteiten en functionele concernstaven:
Overige activiteiten:
Nuon Duitsland;
Nuon België;
Energy & Water Investments.

Functionele concernstaven
Human Resource Management;
Corporate Communicatie;
Sustainable Development & Strategy;
Bestuurssecretariaat.
Vanaf 1970 is Van Halderen werkzaam in de energiewereld. In het begin van zijn loopbaan was hij met name betrokken bij de productie van elektriciteit op basis van gas en kolen. Van Halderen was in 1986 projectleider voor de fusie van de produktie tussen PGEM, IJsselmij, PEB Friesland, EGD Groningen in het energiebedrijf EPON. Naast zijn functie als CEO van EPON was hij binnen de Tractebel EGE (Elektriciteit & Gas Europa) verantwoordelijk voor de exploitatie en de ontwikkeling van nieuwe elektriciteits- en gasondernemingen in Europa. Van Halderen is sinds de start betrokken bij de discussie over de herstructurering van de elektriciteitsmarkt in Nederland. Sinds 1993 participeert hij in comités die de Minister van Economische Zaken adviseren in de evaluatie en verbeteringen van de elektriciteitsorganisatie in Nederland, wat resulteert in een geliberaliseerde en geprivatiseerde energiemarkt.
Van Halderen is vice-voorzitter van brancheorganisatie EnergieNed, lid van de Raden van Commissarissen van Paques, Vitens en Bergenco, lid van de Raad van Toezicht van energieonderzoekscentrum ECN en vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Isala-klinieken (Zwolse Ziekenhuizen).