dinsdag, september 03, 2002

Bij een rondtocht in Europa, bezoekt de Paus Noordwijk om een paar dagen tot rust te komen. Zijn 4x4 Pausmobiel rijdt langs het gouden zand als er plotseling een enorm gekrakeel ontstaat ergens bij de vloedlijn. Ze rijden er naartoe en als ze daar aankomen ziet de Paus, net voorbij de branding, een man in het water, die een Duits voetbalshirt draagt en die in grote paniek probeert te ontkomen aan de kaken van een 4 meter lange haai.
Op datzelfde moment komt er een speedboat aanvaren, met daarin 3 mannen, die een Nederlands voetbalshirt dragen. Ein van de mannen schiet onmiddellijk een harpoen af, die de haai in de kop raakt, waardoor het beest stil in het water komt te liggen. De andere 2 mannen trekken de Duitse drenkeling,bloedend en half bewusteloos, uit het water en beginnen met roeispanen op de haai in te slaan. Vervolgens trekken ze ook de, inmiddels dode haai, uit het water. Plotseling horen de mannen iemand schreeuwen
dat ze naar de kant moeten komen. Het blijkt de Paus te zijn. Als de mannen bij de Paus zijn aangekomen zegt de Paus: Ik geef u mijn zegen voor deze dappere en onbaatzuchtige redding. Ik had begrepen dat er veel problemen zijn geweest tussen Duitsers en Nederlanders en dat ze elkaar haten maar ik zie nu dat het niet waar is en dat uw beider landen een verlicht voorbeeld vormen voor de manier waarop alle landen en rassen met elkaar moeten samenwerken. Hij geeft allen de zegen en rijdt weg in een wolk zand. Als de Paus wegrijdt zegt de man met de harpoen: Wie was dat eigenlijk???? Zegt een van de anderen: Dat is Zijne Heiligheid de Paus, hij staat in
direct contact met God en heeft toegang tot Zijn oneindige wijsheid. Nou, zegt de harpoenier, hij weet in ieder geval geen ene moer over de jacht op haaien.
Is ons aas nog bruikbaar of moeten we een nieuwe van het strand halen?