zaterdag, december 06, 2003

De leidsman van de GroenLinks-jongeren, R. van den Dool, is principieel voorstander van dierenbevrijdingen en brandstichtingen om misbruik en martelingen van dieren aan de orde te stellen. Dit zegt hij vandaag in deze krant. Hij heeft weliswaar strategische twijfels over radicale acties, omdat deze het draagvlak voor het dierenactivisme bedreigen. Maar hij staat ,,achter de inhoud van de radicale acties. Nertsen bevrijden of een vrachtwagen met nertsenhuid in brand steken vind ik in principe goede acties.'' Van den Dool is 'algemeen coördinator' van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Dwars heeft geen voorzitter, maar de functie Van den Dool komt op hetzelfde neer. Van den Dool laat radicale dierenactivisten ook sporadisch gebruik maken van het pand van Dwars in Utrecht. De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks heeft zich in oktober tegen radicaal dierenactivisme gekeerd. Het Kamerlid Van den Brand zei toen dat ,,gewelddadige vormen van dierenactivisme (...) met alle beschikbare middelen moeten worden tegengegaan''. Van den Dool wijst er echter op dat de activisten die de radicale bevrijdingen en brandstichtingen steunen en uitvoeren, bij de achterban van GroenLinks horen. Volgens hem gaat het om een ,,summier gedeelte van onze achterban dat steun geeft aan deze acties, of ze soms zelfs mede uitvoert''. Ook in de dierenrechtenwerkgroep van GroenLinks bestaat nog sympathie voor radicale acties. Bestuurslid G.van der Deure zegt dat ,,een radicale actie soms nodig is om de aandacht op een thema te vestigen''. De werkgroep wil hierover volgende week een standpunt innemen.