dinsdag, januari 11, 2005

nu.nl/internet | Nijmegen gaat gsm-parkeren: "Nijmegen neemt dit jaar een proef met het zogenoemde gsm-parkeren, zo heeft het college van b. en w. dinsdag besloten. Met deze methode kunnen parkeerders via hun mobiele telefoon betalen voor een parkeerplaats. In zes andere Nederlandse steden en in Londen loopt eenzelfde project. Nijmegen heeft een gevoelige geschiedenis op het gebied van parkeren. In de afgelopen jaren liep een experiment met uitsluitend elektronisch betalen in het centrum uit op een zeer kostbaar drama. Klik hier !
Veel mensen bleken niet over een chipknip te beschikken en bovendien deugde de apparatuur niet. Inmiddels kunnen bezoekers weer op allerlei plaatsen zowel met een chipcard alsmet muntgeld betalen. Het stadsbestuur meent dat gsm-parkeren een handige extra faciliteit in het centrum is."