vrijdag, december 16, 2005

Internetprovider Xs4all en publiciste Karin Spaink hebben vandaag hun al meer dan tien jaar lang lopende rechtszaak tegen de Scientology-kerk definitief gewonnen. De zaak ging over de publicatie door Spaink van het zogenaamde Fishman Affidavit op haar homepage bij Xs4all. Dit is het verslag van de rechtszaak die Scientology in 1993 voerde tegen het afvallige lid Steven Fishman. Bij zijn verdediging maakte hij gebruik van bepaalde zeer geheime documenten van Scientology. Deze verschenen in het rechtbankverslag, en aangezien dit in de VS openbaar is werden de geheime stukken nu ook openbaar, dit uiteraard zeer tegen de zin van Scientology. De organisatie slaagde erin de openbaarheid van de stukken in 1995 weer te laten opheffen, maar inmiddelds waren ze al via internet verspreid.

Hierop begon Scientology een serie rechtszaken om de informatie weer van het net te verwijderen. Uit kwaadheid over deze aantasting van de vrijheid van meningsuiting plaatste een groot aantal internetters, waaronder ook Spaink, de stukken op hun webpagina. Xs4all en Spaink werden hierop door de organisatie gesommeerd de informatie weg te halen, wegens schending van het auteursrecht van Scientology. Spaink verving hierop de volledige stukken door citaten, maar dat was voor Scientology niet genoeg. De organisatie spande hierop een kort geding aan tegen Spaink en Xs4all, maar de rechtbank wees op 12 maart 1996 alle vorderingen af.

In 1999 begon Scientology een bodemprocedure, maar verloor deze ook. Het beroep dat de organisatie hiertegen indiende werd na eindeloos uitstel, dat Xs4all er zelfs toe bracht een aanvraag voor het record van de vaakst uitgestelde zaak bij het Guinness Book of Records in te dienen, op 4 september 2003 verworpen. Hierop tekende Scientology cassatie aan, maar trok deze in, vlak voordat de Hoge Raad in juni van dit jaar uitspraak zou doen. Spaink en Xs4all wilden vanwege het principiƫle karakter graag dat de Hoge Raad de zaak toch zou behandelen, maar die maakte vandaag bekend dat niet te zullen doen. De uitspraak van het Gerechtshof, die de gedaagden in het gelijk stelde, is hiermee definitief. Om de overwinning te vieren geeft Xs4all aan zijn abonnees 5000 T-shirts weg.