woensdag, november 24, 2004

nu.nl/algemeen | OM onderzoekt doodswens Van de Ven: "Minister Donner van Justitie gaat het Openbaar Ministerie vragen uit te zoeken of de doodswens die de islamitisch prediker Abdul-Jabbar van de Ven dinsdagavond uitte in het televisieprogramma Het Elfde Uur aan het adres van Tweede-Kamerlid Wilders strafbaar is. Als dat niet het geval is, moeten er 'maatregelen worden genomen om het verder vergiftigen van het debat te voorkomen', zei Donner woensdag.
De minister benadrukte dat de uitingen van Van de Ven niet representatief zijn voor de moslims in Nederland. 'En we moeten dan ook voorkomen dat dit soort malloten een platform krijgen', aldus Donner, die veiligheidsprofessionals toesprak op een congres in Nijkerk.
Volgens hem vallen dit soort uitspraken niet onder de vrijheid van meningsuiting. 'Als dat wel zo is, hoor ik dat graag. Maar ik wil weten of het strafrecht dit verbiedt en of het anders strafbaar kan worden gesteld. Het centrale punt is, kunnen we op deze wijze met elkaar communiceren?'
De media hebben hierin een eigen verantwoordelijk aldus de minister. 'Ze zijn er niet om ieder geluid maar te versterken en te zorgen voor een steeds grotere kakafonie.' Over aan banden leggen, repte Donner overigens absoluut niet. 'De vrijheid van meningsuiting moet worden bestreden met de vrijheid van meningsuiting en niet door de overheid.'"