donderdag, juni 30, 2005

Minister Zalm (Financiën, VVD) is bereid het spaarloon nog deze zomer vrij te geven. Ook verzet het kabinet zich niet tegen de afschaffing van het schoolgeld voor leerlingen van 16 en 17 jaar per 1 september. Dit bleek vanmorgen in het Tweede-Kamerdebat met Zalm over de Voorjaarsnota, de stand van de overheidsfinanciën in het lopende begrotingsjaar. De Kamer had gevraagd om de verplichte blokkering van het spaarloon dit jaar los te laten. In spaarloonregelingen van zo'n 3 miljoen werknemers staat 4,5 miljard euro vast. Het gaat om regelingen waarbij werknemers belastingvrij een deel van hun inkomen kunnen sparen, mits dit vier jaar op een spaarrekening vast staat.
Vrijlating van het spaarloon heeft geen gevolgen voor de begroting. Zalm beklemtoonde dat er geen bestedingsverplichting van het spaargeld bestaat. ,,Het is een ondersteuning van de koopkracht met geld dat de mensen al gespaard hebben'', aldus Zalm. Hij rekende voor dat als een miljard wordt uitgegeven, dit een eenmalige bestedingsimpuls betekent, waardoor de economische groei op jaarbasis 0,2 procent hoger uitvalt dan geraamd.