zaterdag, juni 04, 2005

Voor het eerst sinds het wordt bijgehouden, is het aantal inwoners van Nederland gedaald. In april 2005 waren er 41 mensen minder dan in maart. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS registreert sinds 1899, toen de eerste volkstelling werd gehouden, hoeveel inwoners Nederland telt. Sindsdien was er geen jaar dat de bevolking daalde en volgens het CBS kan met redelijke zekerheid worden aangenomen dat er ook nooit een maand was met afname. Alleen in de periode 1918-1920 was de groei mager. Toen stierven veel mensen aan de Spaanse griep en keerden Belgen terug die hier waren gekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Dat de bevolking nu afneemt komt doordat steeds meer mensen Nederland verlaten dan er binnenkomen. De immigratie daalt door de beperkende maatregelen van het kabinet en de afname van het aantal asielzoekers. En buitenlandse werknemers (zoals Belgen, Britten en Fransen) vertrekken of ze komen niet, omdat het slechter gaat met de economie. Ook keren veel migranten terug, bijvoorbeeld naar de Antillen of vluchtelingenlanden Afghanistan, ex-Joegoslavië en Somalië.
Het geboortecijfer neemt de laatste jaren iets af. Een gedeeltelijke verklaring is de laagconjunctuur: mensen zijn meer geneigd kinderen te nemen als het goed gaat met de economie. Maar nog altijd worden per maand zo'n drieduizend baby's meer geboren dan er mensen doodgaan.