maandag, oktober 10, 2005

Het dagelijkse fileleed op de snelweg A50 (Apeldoorn - Den Bosch) wordt tussen 2007 en 2011 in twee delen aangepakt. Dat hebben de ministers Peijs van Verkeer en Dekker van VROM besloten, zo is maandag bekendgemaakt. Het snelwegdeel tussen Ewijk bij Nijmegen en Valburg wordt verbreed naar twee keer vier rijstroken en het aansluitende deel van Valburg en knooppunt Grijsoord bij Arnhem wordt verbreed naar twee keer drie rijstroken. Ook krijgt dit 18 kilometer lange snelwegdeel een ecoduct.
Het verkeer tussen Grijsoord en Ewijk loopt elke werkdag tijdens de spits helemaal vast. In het verleden is al meermalen gebleken dat zelfs een relatief klein ongeluk op dat snelweggedeelte het verkeer op aansluitende snelwegen en andere wegen een dag lang kan laten ontsporen. Omdat de A50 bovendien een belangrijke schakel is in het landelijke noord-zuidverkeer is besloten de aanpak van de files hier nu versneld uit te voeren.

Rijstroken
De A50 tussen Grijsoord en Ewijk passeert zowel de Rijn als de Waal. De brug over de Rijn, die net helemaal is vernieuwd, wordt aangepast, zodat daar twee keer drie rijstroken kunnen komen. Nijmegen krijgt een nieuwe stadsbrug over de Waal. Er komt een afslag in de A50 naar die brug en het nieuwe, noordelijke stadsdeel van Nijmegen.
De verbreding van de snelweg tussen Ewijk en Valburg is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Er volgt nog nader onderzoek naar de effecten van de verbreding op natuur en milieu in de omgeving. Het is de bedoeling dat het karwei tussen Valburg en Grijsoord start in 2007 en het werk aan het aansluitende deel naar Ewijk een jaar later.