zondag, augustus 06, 2006

Europese werkgevers hebben het recht aan hun kant als zij iemand een baan weigeren omdat hij of zij rookt. Zij kunnen niet beschuldigd worden van discriminatie omdat weigeren wegens roken 'niet onder de Europese antidiscriminatiewetgeving valt'.
Dat heeft Europees Commissaris Vladimir Spidla (Werkgelegenheid en Sociale Zaken), geantwoord op vragen van een Britse europarlementariër, meldde de Financial Times van zaterdag.

Personeelsadvertentie
De vraag of werkgevers het recht hebben om rokers te weigeren was aan de orde gesteld door Catherine Stihler, die van Spidla wilde weten of een personeelsadvertentie van een Iers bedrijf door de beugel kon. Daarin stond dat rokers niet hoefden te reageren.

'De EU-wetgeving verbiedt discriminatie op grond van ras of etnische afkomst, invaliditeit, leeftijd, seksuele oriëntatie en religie en geloof op het werk en ander gebied', aldus Spidla. 'Een personeelsadvertentie waarin staat dat rokers niet hoeven te reageren lijkt niet onder een van die verboden gronden te vallen.'"