woensdag, augustus 14, 2002

Tenslotte nog een mooie uitspraak van Henk Kraaijenhof over de vele
buikspieren die we de revue en finish hebben zien passeren:

"Beter een wasbord dan een afdruiprek"