donderdag, februari 03, 2005

De verhuizing van de atletiekbaan van Brakkenstein naar landgoed Driehuizen, is nog uiterst ongewis. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of renovatie op de huidige locatie niet toch een beter alternatief is. Daarmee blijft ook onduidelijk waar de accommodaties van tal van sportclubs komen. Of het sportterrein van Kolping Dynamo wijkt voor woningbouw, is eveneens onzeker. Een alternatief, woningbouw op de tennisvelden van Rapiditas, is daarentegen weer een serieuze optie. Alleen de verhuizingen van sportclubs Orion en Quick zijn niet vertraagd.
Gisteravond zou de gemeenteraad na maandenlange bestudering van tal van scenario's de knoop doorhakken over het samenbrengen van tal van sportvoorzieningen op landgoed Driehuizen. Het voorkeursscenario van burgemeester en wethouders riep echter dusdanig grote twijfels op bij GroenLinks dat die fractie, met succes, om uitstel vroeg. Die partij vindt dat met het plan de natuur toch te zeer wordt aangetast. Ook ziet GroenLinks bebouwing van het huidige sportterrein van Kolping Dynamo niet zitten wegens de grote aantasting van het groen.
De linkse fractie had daarom al een motie klaar waarin werd gepleit voor renovatie van de atletiekbaan op de huidige plek. Bebouwing bij Kolping Dynamo zou achterwege moeten blijven. De motie maakte goede kans om, met steun van de oppositie, een meerderheid te halen. Maar GroenLinks zag er na rijp beraad vanaf. Duidelijk was dat een dergelijk voorstel voor het college onaanvaardbaar was, omdat het hele plan miljoenen euro's extra kost. In de voorbereidende vergadering naar de gemeenteraad had burgemeester Ter Horst onomwonden te kennen gegeven dat het college zou opstappen indien de motie het zou halen. GroenLinks koos voor de veilige weg door uitstel te bepleiten. Wethouder Paul Depla gaat nu bekijken in hoeverre GroenLinks een handreiking kan worden gedaan. De kans op een volwaardige atletiekbaan op Brakkenstein is volgens hem uiterst gering.