maandag, februari 07, 2005

In tegenstelling tot indrukken in mediaberichten daagt Nina Brink het blad Quote vooralsnog niet.
Nina Brink ziet juist af van de normale gang van zaken om een vermeend onjuist artikel te bestrijden: dat is een gang naar de civiele rechter. Na overleg met haar advocaten ziet ze daar vanaf.
In plaats daarvan probeert ze het Openbaar Ministerie te overtuigen van het strafbaar handelen van Quote. Dat is dezelfde methode die onder meer de advocaten Spong en Hammerstein volgden in hun strijd tegen World Online: ze dienden een klacht in bij het Openbaar Ministerie en die mocht uitzoeken in hoeverre er aanleiding was om een strafzaak te beginnen.
Het OM moet uitzoeken of hoofdredacteur Jort Kelder en redacteur Eric Smit inderdaad strafrechtelijk vervolgd kunnen worden wegens belaging, laster, smaad en belediging. Het is dan aan het OM om te bepalen of de heren inderdaad moeten voorkomen. Quote schreef in het februarinummer dat Brink in 1998 haar toenmalige president-commissaris bij World Online, Mickey Schulhof, tot aftreden heeft gedwongen na een vooropgezet seksschandaal. Brink en Schulhof hadden eerder, aldus het blad, een seksuele relatie. Brink heeft ook gepoogd om Quote te overreden om het artikel te rectificeren, zo berichtte De Telegraaf.