zondag, januari 18, 2004

De moraal in onze samenleving verslechtert als mensen geen godsdienst meer aanhangen. Dat zei kardinaal Simonis zondag in het RKK-televisieprogamma Kruispunt in een reactie op de fatale schietpartij op het Terra College in Den Haag. De leider van de Nederlandse bisschoppen meent dat 'er iets mis is met ons allemaal'.
'Ik zou het liefst zwijgen en diep nadenken. Waar zijn we aan toe en wat kunnen wij hier van leren. We zijn geneigd te denken aan de boze mensen in de wereld, maar er is iets mis in de samenleving met ons allemaal', aldus Simonis over de gewelddadige dood van conrector en leraar Hans van Wieren. Volgens Simonis is de huidige samenleving te individualistisch. 'Het is erg gericht op mijn ik. Maar ik ben een sociaal wezen.'
Over de veranderde moraal zei Simonis: 'Godsdienst en moraal zijn altijd samengegaan. De meeste mensen zijn zo zwak dat zonder godsdienst de moraal al gauw verslechtert.'
Simonis wil de integratie van allochtonen Simonis geslaagd noch mislukt noemen. 'De integratie verloopt uitermate moeizaam. Het incident op het Terra College moet ons ervan doordringen dat de integratie beter moet slagen.'
--------------------------
interessante maar totaal onzinnige theorie natuurlijk van een man die de Paus als baas heeft.
Maar wel een persoonlijke opsteker:
"De meeste mensen zijn zo zwak dat zonder godsdienst de moraal al gauw verslechtert" , wohoo! ik ben niet zoals de meeste mensen want mijn moraal is nog steeds goed, al zeg ik het zelf :-)