dinsdag, januari 13, 2004

Tweede-Kamerlid Ali Lazrak van de Socialistische Partij is het niet eens met de soms 'brute' werkwijze van zijn fractieleider Marijnissen. Ook is Lazrak tegen de afdracht van een groot deel van zijn salaris aan de partijkas van de SP. Hij doet dat sinds een jaar niet meer.
De 55-jarige SP'er van Marokkaanse komaf zegt dat maandag in een interview met NRC-Handelsblad. Afgelopen september kwam Lazrak in de publiciteit, omdat hij uit de commissie-Blok stapte, die het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar onder de loep neemt. Dit onderzoek was juist gekomen op verzoek van de SP. Lazrak meende onder meer dat er sprake was van belangenverstrengeling tussen wetenschappers en de politiek.
De SP'er, die sinds mei 2002 in de Kamer zit, heeft grote moeite met de manier waarop Marijnissen standpunten bepaalt en fractieleden aanspreekt op hun optreden. 'Alles moet je van a tot z met de partij - lees: Marijnissen - bespreken.' Ook ervaart Lazrak het als 'kleinerend' dat de fractieleider zijn medefractiegenoten soms de wind van voren geeft ten overstaan van de andere fractieleden.
Koppelbaas
Over de salarisafdracht zijn afspraken gemaakt met de SP-parlementariërs. Zij storten van oudsher hun brutoloon van ruim 7100 euro per maand in de SP-kas. Daarvan krijgen zij 1900 euro netto terug. Lazrak vindt dat een 'schamele' vergoeding voor zeven dagen werken per week. 'Marijnissen opereert als een soort koppelbaas. Hij beheert mijn financiën.'
Bovendien heeft Lazrak een andere afspraak opgezegd dat bij vertrek uit de fractie de Kamerzetel toevalt aan de SP. Dat zou de weg openen naar een eenmansfractie. In NRC zegt hij echter het liefst als SP-Kamerlid te blijven.
Zijn partijgenoot Eerste-Kamerlid Kox bemiddelt in het conflict. Betrokkenen waren maandag niet bereikbaar voor commentaar.