woensdag, juli 21, 2004

Greenpeace vertoont illegale kopie zonder toestemming rechthebbenden

Milieuorganisatie Greenpeace heeft deze week in het kader van een protestactie de bioscoopfilm 'The Day After Tomorrow' geprojecteerd op de Hemwegcentrale in Amsterdam. Voor deze openbare vertoning was geen toestemming van de rechthebbenden gevraagd en Greenpeace heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan piraterij.

Voor het openbaar vertonen van speelfilms kan toestemming worden verkregen via Stichting Videma, die in Nederland de openbaarmakingsrechten op het bewegende beeld exploiteert. Voor het vertonen van een illegale kopie kan vanzelfsprekend geen toestemming worden verkregen en Greenpeace had dat in deze dan ook niet geprobeerd. De film was gedownload van een illegale bron op het Internet.

BREIN betreurt het dat een organisatie die de moraal hoog in het vaandel draagt het zelf niet zo nauw neemt met de rechten van anderen en zelfs strafbare handelingen pleegt. Hoewel BREIN begrip heeft voor de strekking van de actie, is de gekozen vorm niet acceptabel. BREIN heeft Greenpeace dan ook voorgelicht en gesommeerd in het vervolg van tevoren contact op te nemen met de rechthebbenden. BREIN behoudt zich het recht voor om, indien Greenpeace in de toekomst opnieuw inbreuk pleegt, civielrechtelijke actie te ondernemen of aangifte te doen bij de strafrechtelijke autoriteiten.