dinsdag, maart 01, 2005

en de sportarts adviseerde me om gewoon te blijven lopen, maar dan wel voorzien van een halve zool in de schoen....
die halve zool moet dan aan de buitenkant van de schoen komen zodat mijn voet wat meer naar binnenkantelt tijdens het lopen en er zo minder spanning op de tractus iliotibialis komt.
Alsof ik het zelf had kunnen verzinnen :-)