donderdag, maart 11, 2004

NRC Handelsblad - Kunst: Authentiek dronken op boekenbal: "Later nog vindt een heuse schermutseling plaats. Beau van Erven etc. vergrijpt zich aan een balgast en wordt door de bewaking een taxi in gemanoeuvreerd. De camera's van de Amsterdamse lokale televisie worden door dezelfde bewakingsmedewerkers onklaar gemaakt.
Om drie uur neemt hij een taxi naar huis. Het was goed. Hij was erbij. Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven."