maandag, augustus 02, 2004

nu heb ik het al niet zo op de katholieke kerk, maar als ze ook nog dit soort onzin gaan prediken, dan gaat het natuurlijk helemaal meer nergens over.
------------------
De strijd van het moderne feminisme voor macht en gelijkheid van de seksen ondermijnt het traditionele gezin. Dat stelt het Vaticaan in een nieuw document dat zaterdag openbaar is gemaakt. De rooms-katholieke kerk meent dat feminisme ,,in strijd is met de waarachtige vooruitgang van vrouwen''. Ook schept het een klimaat waarin mannen en vrouwen als elkaars vijanden worden gezien en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht worden gezien als acceptabel. De 37 pagina's tellende brief over ,,de samenwerking van mannen en vrouwen in de kerk en in de wereld'' is opgesteld door kardinaal Joseph Ratzinger van de congregatie voor de geloofsleer en de belangrijkste theologische adviseur van de paus. Het Vaticaan wil met het document vooral een pleidooi houden om de wezenlijke aanvulling die man en vrouw voor elkaar vormen in het oog te houden. Rechts- en machtsongelijkheid moeten juist worden verholpen door de complementariteit van man en vrouw, en de verschillen tussen de seksen moeten worden erkend en geprezen. In het document wordt fel uitgehaald naar de feministische neiging het verschil tussen man en vrouw vooral historisch en cultureel te verklaren en de biologische verschillen tot een minimum terug te brengen.

Feministische organisaties hebben zowel boos als geamuseerd gereageerd. Ze stellen dat het document een stap terug in de tijd is. ,,Ik dacht dat ik in de jaren zestig was beland en Archie Bunker [het bekrompen karakter uit de Amerikaanse serie All in the Family die in een veranderende wereld hardnekkig bleef vasthouden aan zijn vooroordelen, red.] aangewezen was als de theologische adviseur van de paus'', zei Frances Kissling van de Amerikaanse organisatie Catholics for Free Choice.
In een eerste reactie zegt kardinaal Simonis dat vrouwenemancipatie niet altijd tot grotere vrijheid leidt. Hij vindt dat de brief van de congregatie voor de geloofsleer een spiegel voorhoudt. De voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie zegt steeds vaker vrouwen te horen klagen over de sociale druk om naast de zorg voor het gezin ook nog een betaalde baan te hebben. ,,Het recht van de vrouw op werk wordt dan een plicht met dikwijls negatieve gevolgen voor het gezinsleven en niet het minst voor de vrouw zelf'', aldus de kardinaal.
Het onbetaalde werk van vrouwen binnen het gezin is volgens kardinaal Simonis bovendien onmisbaar voor een gezonde samenleving