zaterdag, april 17, 2004

en speciaal voor al mijn toekomstige huisartsen (en dat zijn er een fiks aantal :-)
-----------------
Ruim driekwart van de mannelijke en een op de drie vrouwelijke huisartsen voelt zich wel eens seksueel aangetrokken tot een patiënt. Dit betekent niet automatisch dat dit tot seks leidt. Ruim 4 procent van de mannen heeft wel eens seks met een patiënt gehad. Het merendeel van deze mannelijke huisartsen vond die seks positief voor de patiënt.

"Seks tussen huisarts en patiënt beperkt zich niet tot incidenten", schrijft seksuoloog P. Leusink van Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen zaterdag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de richtlijnen van artsenorganisatie KNMG valt seks met een patiënt onder geen beding te tolereren. Maar buitenlandse onderzoeken toonden al aan dat het desondanks gebeurt.

Contact

Leusink ondervroeg van februari tot mei 2002 977 huisartsen, van wie een kwart vrouw. Dertig mannen en twee vrouwen zeiden wel eens seks met een patiënt te hebben gehad. In 21 gevallen ging het om een huisarts die seks met één patiënt had gehad. Zeven hadden met twee patiënten wel eens seksueel contact gehad. Vier huisartsen hadden het met drie patiënten.

Vijftigplussers waren in dit onderzoek ondervertegenwoordigd. Huisartsen die zich aan patiënten vergrijpen, komen vaker voor in die leeftijdscategorie. De onderzoeker stelt dan ook dat het percentage huisartsdaders in de praktijk hoger kan uitvallen. Mogelijk lag het percentage daders in de groep van 273 huisartsen die niet hebben gereageerd ook hoger, schrijft Leusink.

Preventiebeleid

Hij pleit voor meer preventie. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) neemt het onderwerp serieus, heeft meegewerkt aan het onderzoek, maar heeft geen preventiebeleid. "Wij kennen sinds jaar en dag de gedragsregel dat een persoonlijke relatie tussen patiënt en arts uit den boze is", stelt een woordvoerder van de LHV in een reactie.

Leusink noemt voorbeelden van preventiemethoden. Zo zou er een onafhankelijke instantie kunen komen waar collega's verdenkingen kwijt kunnen. Maar de meningen hierover zijn verdeeld. Een andere optie is scholing, zowel voor studenten als voor al werkende huisartsen. De LHV wil eerst de uitkomsten van de studie bestuderen en overleggen met de KNMG en de kennis- en opleidingsinstituten alvorens te bepalen of dat in Nederland nodig is.