donderdag, april 22, 2004

Grootschalig onderzoek naar internetpiraterij
Naar aanleiding van informatie, verschaft door het US Department of Justice, Criminal Division, Computer Crime & Intellectual Property Section, hebben op 21 april 2004 in een achttal landen, waaronder Nederland, doorzoekingen plaatsgevonden.
De informatie heeft betrekking op internationale criminele organisaties die zich middels gebruik van computers en het internet bezighouden met de grootschalige en wereldwijde uitwisseling van illegale kopieën van digitale bestanden, hetwelk strijdig is met auteursrechtelijke wetgeving. Dergelijke organisaties zijn in de internetwereld bekend als "Warez-groepen".
Een groep die bekend is als "Fairlight" is één van de oudste en bekendste groepen binnen de warez-scene. Deze groep bestaat sinds midden jaren negentig en heeft de reputatie dat ze verantwoordelijk is voor het kraken van kopieerbeveiling van populaire en hoogwaardige entertainment sortware, zoals computerspellen. Fairlight is verder bekend als een van de weinige Warez-groepen die uit is op financieel gewin.
Door opsporingsambtenaren van de FBI is onderzoek verricht naar de activiteiten van Fairlight. Hierbij zijn IP-adressen van door Fairlight gebruikte computers vastgesteld, waarmede de fysieke locaties van die computers konden worden achterhaald. Hierbij bleek het in een aantal gevallen te gaan om in Nederland aanwezige FTP-servers, welke voor opslag en transport van illegale programmatuur leken te worden gebruikt.
Op basis van de verkregen informatie van de Amerikaanse autoriteiten bestaat het vermoeden dat een aantal in Nederland woonachtige verdachten , in samenwerking met in het buitenland woonachtige personen, een organisatie vormen die auteursrechtelijk beschermde werken ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft.
Het vermoeden bestaat dat deze organisatie in Nederland sinds enkele jaren actief is.
Er is nader onderzoek verricht naar de personen en de locaties welke in relatie staan tot de bekende IP-adressen.

Op woensdag 21 april 2004 zijn om drie uur 's middags in Nederland in een 14 tal woningen doorzoekingen verricht door de FIOD-ECD, onder leiding van het Functioneel Parket en met ondersteuning van het Landelijk Parket. Daarnaast is aan enkele universiteiten verzocht om opgeslagen gegevens die in relatie staan tot de bekende IP-adressen uit te leveren.
Het onderzoek vond in alle medewerkende landen simultaan plaats.

Gedurende het onderzoek zullen geen verdere mededelingen worden gedaan.