maandag, april 26, 2004

http://www.nijmegen.nl/Images/41_35428.pdf is een interessant pdf-je.
Vooral bladzijde 5. Daarin staat dat de wethouder Depla ontkent dat er geen overleg is geweest tussen de gemeente en de ontwikkelaar van het huidige gebied in Brakkenstein (Ballast Nedam). Volgens de buurtcommissie is dit overleg er wel geweest.
Even een quoteje:
"Een aantal bewoners is naar het spreekuur geweest van wethouder Depla om aan te geven dat de bewoners graag in gesprek treden met de gemeente en de projectontwikkelaar. Het gesprek met Depla verliep teleurstellend. Depla verwees naar de formele prOGedures van het bestemmingsplan en voor informatie moesten we bij de ontwikkelaar zijn. Volgens Depla is Ballast Nedam de initiatiefnemer en plannenmaker en is de gemeente nog niet betrokken bij de plannen. Uit informatie verkregen van gemeentelijke ambtenaren en Ballast Nedam blijkt later dat er de afgelopen jaren geregeld en de laatste maanden veelvuldig contact is geweest tussen de gemeente en Ballast Nedam over de plannen. Daarnaast heeft de architect de plannen al gepresenteerd voor de commissie beeldkwaliteit. Op initiatief van de bewoners zijn er twee gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente en Ballast Nedam. Deze gesprekken zijn teleurstellend verlopen en hebben voor de
bewoners niets opgeleverd."

Kijk, dit is natuurlijk weer voer voor mijn gedachte dat de atletiekbaan perse moet verhuizen naar de D' Almarasweg en dat de wethouder Depla al met projectontwikkelaars om de tafel heeft gezeten om de grond die vrij komt te verkopen. Hmmm, nu alleen nog het bewijs vinden!