donderdag, april 22, 2004

kijk, da's nog een moderne communicatie met de gemeente:
--------------------------------

Geachte heer Rosmulder,

Ik ontving uw mailbericht d.d. 14 april jl. waarin u aandacht vraagt voor
het renoveren van de atletiekaccommodatie in
Brakkenstein.

Uw onderwerp betreft het beleidsterrein van de wethouder van Ruimte, Wonen
en Sport, de heer P. Depla. Ik heb uw mailbericht dan ook voor inhoudelijke
beantwoording aan hem toegestuurd.
Met vriendelijke groet,
de Burgemeester van Nijmegen,

mevr. dr. G. ter Horst