dinsdag, juni 17, 2003

Maar in een land waar televisie niet vanzelfsprekend is, kan de keizer, net als Yifter drie decennia geleden, anoniem reizen.
Niet in zijn woonplaats Addis Abeba. Bij het verschijnen van een van zijn Mercedessen, gewonnen met de wereldtitels van 1993 en 1995, ontstaat
terstond een volksoploop. Het gescandeer 'Haile, Haile' klinkt als een aanbidding. In de rest van het land, waar televisiebeelden schaars
zijn, kan de bescheiden atleet ontkomen aan het geleefd worden. Vandaar dat de ogen van de 1.64 kleine grootheid schitteren als hij
verhaalt over zijn ervaringen op het platteland. ,,Waar ik ook ga, iedereen kent me van naam. Maar wie ik ben, weten ze niet.''
In Nederland horen joggers 'Ze hebben hem al'; in Ethiopië wordt de trainende Gebrselassie 'Wil je Haile worden?' nageroepen. ,,Mensen kunnen soms nauwelijks geloven wie ik ben. 'Je bent zo klein, zo kwetsbaar, dat kan Haile niet zijn', zeggen ze dan. Soms laat ik dat zo. Maar als ze zijn overtuigd, word ik omhelsd en gekust.''