woensdag, september 28, 2005

De GMF is teleurgesteld over de toezegging van geld voor de doortrekking van de A15. De GMF is wel blij met de extra toezegging van 70 miljoen euro voor de aanleg van de tweede Stadsbrug in Nijmegen.

Stadsbrug

Met deze toezegging is de aanleg van de tweede Stadsbrug reƫel geworden. Gecombineerd met een verbreding van de A50 tussen Ewijk en Valburg is een goede oplossing gevonden voor de verkeersproblematiek met zo min mogelijk negatieve effecten voor natuur, landschap en leefmilieu. Wel verdient de inpassing van de Stadsbrug in het stedelijk gebied nog extra aandacht met betrekking tot geluid en luchtverontreiniging.