woensdag, september 28, 2005

Na eerdere pogingen van andere gemeenten gaat nu Amsterdam trachten luxe terreinwagens, zogeheten sport utility vehicles, te verbieden in de stad. De gemeente wil deze ,,zeer zwaar vervuilende'' auto's - evenals oude dieselauto's - in 2006 geen parkeervergunning meer verstrekken.
Het verbieden van 'aso-bakken' is een van de onderdelen van een actieplan met vijftig maatregelen om de luchtverontreiniging in de hoofdstad aan te pakken. Het plan werd vandaag gepresenteerd. De komende weken kunnen burgers op de plannen reageren. Ook is het de bedoeling dat Amsterdamse autobezitters met een parkeervergunning hun auto in een kleiner gebied mogen parkeren. Volgens wethouder H. Maij (Milieu) zullen autorijders zo minder snel ,,met de auto een pakje sigaretten'' gaan halen.
Een andere maatregel is een cursus Rijstijltraining Het Nieuwe Rijden voor ongeveer vijfhonderd Amsterdamse ambtenaren. De afgelopen twee jaar hebben ruim vierhonderd ambtenaren al een cursus gehad, waarin ze onder andere geleerd hebben zo snel mogelijk naar een hogere versnelling te schakelen, de auto bij stoppen of afremmen uit te laten rollen en de motor af te zetten bij korte stops.
Het pakket maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, kost ruim 46 miljoen euro. Als alle maatregelen zijn ingevoerd gaat volgens onderzoek de gemiddelde levensverwachting van de inwoners van Amsterdam met zes maanden omhoog.