donderdag, september 15, 2005

Zorgverzekeraar VGZ schakelt Zweedse hulp in om de site voor te laten lezen aan bezoekers die moeite hebben met lezen.
Sinds vandaag staat er op tekstrijke VGZ-webpagina's een klikbare knop met de tekst 'Lees voor'. Sitebezoekers die de knop aanklikken krijgen de tekst van de webpagina, maar desgewenst ook tekst van Word of PDF-documenten aan zich voorgelezen.
Om de voorleesknop zijn werk te laten doen, sloot VGZ een samenwerking met het Zweedse bedrijf ReadSpeaker. ReadSpeaker levert de software die geschreven teksten in kan lezen en vervolgens op verzoek uit kan spreken.
Met de spraakuitbreiding van de site wil VGZ klanten bedienen die een leesprobleem hebben. De zorgverzekeraar weet uit onderzoek dat twintig procent van de Nederlanders liever luistert dan leest, omdat dat gemakkelijker is, of omdat ze een handicap hebben.
De teksten worden voorgelezen door een vrouwelijke computerstem. Ze heeft hoorbaar moeite met Nederlandse klemtonen, maar leest verstaanbaar voor. Op enkele andere pagina's van de VGZ is de voorleesdame vooralsnog sprakeloos.