donderdag, mei 08, 2003

De Amerikaanse president Bush ligt op ramkoers met een groepering die hij doorgaans een warm hart toedraagt, de invloedrijke wapenlobby. Bush heeft zich voorstander getoond van verlenging van het verkoopverbod van semi-automatische wapens in de VS. The National Riffle Association wil juist dat het verbod van tafel gaat, aldus The New York Times donderdag.
De ban op de verkoop van semi-automatische wapens is in 1994 van kracht geworden. Volgend jaar loopt de regeling af, tenzij het Congres besluit tot verlenging. Een eerste voorstel daartoe, een verlenging met tien jaar ingediend door de Democraten, ligt sinds donderdag op tafel van de Senaat.
"Het is onbegrijpelijk voor wapenbezitters dat de president van plan is voor de verlenging te tekenen", zegt een bestuurslid van de NRA in de krant. Hij wijst erop dat Bush juist altijd begrip heeft getoond voor de opstelling van de NRA dat Amerikanen het recht hebben op een wapen.
De NRA, en dan vooral de recent afgetreden voorzitter en acteur Charlton Heston, heeft Bush tijdens zijn verkiezingscampagne in 2000 steeds voluit gesteund in woord en daad (geld). Het recht op wapenbezit is een gevoelig thema bij de Republikeinse achterban van Bush. Met het oog op de nieuwe verkiezingen volgend jaar is Bush er niet bij gebaat zich van zijn symphatisanten te vervreemden. Daarentegen heeft Bush bij herhaling gezegd maatregelen te nemen die het geweld in de Amerikaanse samenleving zullen terugdringen.
De steun voor een verdere ban op semi-automatische wapens zonder extra maatregelen tegen andersoortig wapenbezit, lijkt een poging van de president een electorale middenweg te bewandelen, zo menen voor- en tegenstanders van vrij wapenbezit.
De NRA is momenteel ook verwikkeld in een andere zaak rond semi-automatische wapens. Samen met de wapenindustrie poogt de NRA een wetsvoorstel door het Congres te loodsen dat bepaalt dat producenten en distributeurs van semi-automatische wapens juridisch niet aansprakelijk zijn voor ongelukken met dergelijk wapentuig.
Deze actie volgt uit een uitspraak van een rechter in Californië. Die oordeelde deze week dat onder anderen een wapenmaker medeschuldig is aan een ongeval in 1994 waardoor een zevenjarig jongetje gehandicapt raakte. Het kind werd per ongeluk door een kogel getroffen toen zijn babysitter met een semi-automatisch wapen speelde. Volgens de rechter moeten de ontwerper, de fabrikant en de distributeur in totaal 50,9 miljoen dollar aan schadevergoeding uitkeren.