vrijdag, april 04, 2003

De gemiddelde Nederlander klaagt steeds meer over vermoeidheid. Vergeleken met vijftien jaar geleden is het aantal klachten fors toegenomen, zowel onder mannen als vrouwen, blijkt uit een nationaal onderzoek naar ziekten in de huisartsenpraktijk.
Het onderzoek dat vrijdag verscheen in het weekblad Medisch Contact, constateert dat 33 procent van de mannen en maar liefst 50 procent van de vaak jonge en hoog opgeleide vrouwen last hebben van moeheid. In 1988 was dat nog respectievelijk 24 en 38 procent.
Het hoge percentage klachten onder vrouwen wijt het onderzoek voor een groot deel aan de stress van de combinatie betaald werk en de zorg voor kleine kinderen. Bij mannen zijn het vooral de 'huismannen' die hoog scoren op de vermoeidheidsladder.
Moeheid gaat volgens het onderzoek ook vaak samen met een slechtere gezondheid. Van de vrouwen die last hebben van vermoeidheidsverschijnselen kampt 73 procent met een matige of kwakkelende gezondheid. Bij mannen ligt dat percentage op 60.
De onderzoekers durven nog geen harde verklaring te geven voor de toegenomen vermoeidheidsklachten. Maar zij houden er sterk rekening mee dat de steeds hogere eisen die de maatschappij aan de mens stelt, deel van het probleem is. Alles moet harder, sneller en beter. Omdat vrouwen over het algemeen sterker gericht zijn op lichamelijke prikkels, zouden zij gevoeliger kunnen zijn voor vermoeidheidsklachten dan mannen. Dat zou verklaren waarom het aantal klachten onder vrouwen nog steeds hoger ligt dan bij mannen.