woensdag, september 10, 2003

Jammer, het strenge rookverbod gaat voorlopig niet door; de rookmaffia heeft de minister overtuigd dat dit 40.000 banen gaat kosten. Dus als je niet meer mag roken in alle café's dan ga je niet meer stappen ??? onzin!
------------
De horeca moet voor het einde van het jaar een 'stappenplan' opstellen, waarin concrete maatregelen staan om niet rokende horecabezoekers te beschermen tegen sigarettenrook.
Voor plaatsen waar veel jongeren komen of waar gesport wordt, wil Hoogervorst een duidelijke datum waarop het rookverbod ingaat. Hij denkt daarbij aan 1 januari 2006.
Soepeler beleid voor restaurants en cafés
Voor restaurants, cafés, coffeeshops, discotheken en hotels wordt een soepeler beleid gehanteerd. Waar mogelijk moeten rookvrije ruimtes komen. Volgens Horeca Nederland is dat voor grotere uitgaansgelegenheden geen probleem. Kleinere cafés, restaurants en coffeeshops kunnen daarvan uitgezonderd worden. Volgens de horeca zullen hier maatregelen genomen worden 'in lijn met het maatschappelijk draagvlak aangaande niet-roken'. Dat komt erop neer dat er geen harde einddatum is waarop het café rookvrij moet zijn.
Hoogervorst beslist nog dit jaar op het 'stappenplan' voldoet en een wettelijk rookverbod voor de horeca definitief van tafel kan.
Werknemers in gewone bedrijven hebben vanaf 1 januari 2004 wel recht op een rookvrije werkplek. De minister overlegt nog over een aparte rookregeling voor de poppodia. Psychiatrische instellingen, verzorgingshuizen en daklozencentra krijgen geen rookverbod, wegens de bijzondere situatie van de bewoners."