woensdag, september 17, 2003

Planet - Hoofdpunten Miljoenennota en Rijksbegroting 2004: "Uit het ziekenfondspakket verdwijnen: fysiotherapie en tandarts voor volwassenen, eerste behandeling reageerbuisbevruchting, de pil vanaf 21 jaar 'zittend'
ziekenvervoer (taxi). Psychotherapie wordt beperkt en er wordt bezuinigd op vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Er komt een eigen bijdrage van 1,50 euro per recept voor geneesmiddelen. Ook komen er meer eigen bijdragen in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

In 2005 komt er een eigen risico van 200 euro per volwassen ziekenfondsverzekerde per jaar."