woensdag, september 17, 2003

Nabestaanden van marathonloopster Mieke Pullen, die 28 januari 2003 bij een verkeersongeval om het leven kwam, gaan in beroep tegen het besluit van het O.M niet tot vervolging over te gaan.
Uit getuigenverklaringen is komen vast te staan dat de verlichting die Mieke droeg, in tegenstelling tot eerdere verklaringen van de politie dat deze niet functioneerde wel degelijk in orde was.
Getuigen verklaarden dat direct na het ongeval de verlichting van de vrachtauto niet brandde. De chauffeur bleek hiervan niet op de hoogte.
Hij wist wel dat de verlichting niet in orde was en regelmatig uitviel. Het was hem niet opgevallen dat de verlichting op dat moment niet brandde.
Bewijsvoering dat de verlichting ook voor het ongeval niet brandde is moeilijk doordat de politie heeft nagelaten de defecte onderdelen van de vrachtauto in beslag te nemen voor technisch onderzoek.
Ook tegenstrijdigheden in de verklaringen van de dader en verschillen met de verklaringen van getuigen maken het voor de nabestaanden moeilijk akkoord te gaan met het standpunt van de Officier van Justitie.
Ze vinden dat de gebeurtenissen minimaal door de rechter behandeld dienen te worden ten einde duidelijkheid te krijgen in de gang van zaken.